Statuss:
Noslēdzies

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” (All for safety, LLI-372).

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Projekta mērķis ir uzlabot ugunsdzēsības un glābšanas dienestu efektivitāti Zemgales un Šauļu pierobežas reģionos, uzlabojot infrastruktūru un stiprinot speciālistu kapacitāti, lai nodrošinātu pārrobežu sadarbību ārkārtas situācijās.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 1.jūlijs līdz 2020.gada 30.jūnijs (24 mēneši)

Projekta budžets: 564 290.39 EUR (VUGD budžeta daļa 18 732.75 EUR, ES līdzfinansējums 479 646.82 EUR)

Sadarbības partneri:

Jelgavas pilsētas dome, (vadošais partneris)

Šauļu Apriņķa Ugunsdzēsības un Glābšanas pārvalde

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Projekta aktivitātes:      

  1. VUGD Jelgavas daļas sporta zāles atjaunošanas darbi;
  2. Projekta ietvaros atjaunotās Jelgavas daļas sporta zāles aprīkojuma iegāde;
  3. Ugunsdzēsības sporta mācību torņa iegāde;
  4. Divu VUGD darbinieku dalība treneru apmācības kursos;
  5. Organizēšana un dalība komandas saliedētības seminārā Jelgavā;
  6. Dalība 2 dienu treniņu nometnē «Ugunsdzēsēja izaicinājums» Šauļos;
  7. Dalība pārrobežas ugunsdzēsības sporta sacensībās Šauļos;
  8. Organizēšana un dalība pārrobežas ugunsdzēsības sporta sacensībās Jelgavā;
  9. VUGD darbinieku dalība 6 mēnešu amatpersonu fiziskās sagatavotības monitoringā.

______________________________________________________________________

Preses relīzes

Projekta ietvaros uzlabota ugunsdzēsēju glābēju tehniskā bāze un fiziskā sagatvotība

Jelgavā uzstādīts sporta tornis

Projekta ietvaros Latvijas un Lietuvas ugunsdzēsības dienestos ieviesīs jaunas tehnoloģijas ārkārtas situāciju apkarošanā

_______________________________________________________________________

2018.gada 30.oktobrī, Jelgavā notika svinīgā projekta “All for safety” atklāšanas sanāksme, kurā tikās pārstāvji no Jelgavas domes, Latvijas un Šauļu ugunsdzēsējiem un glābējiem. Atklāšanas sanāksmes dalībnieki iepazīstināja ar katra projekta partnera aktivitātēm, kuru kopējais mērķis ir  uzlabot ugunsdzēsības un glābšanas dienestu efektivitāti Zemgales un Šauļu pierobežas reģionos.

att