Jaunumi

 

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-372 "Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All for Safety)" ietvaros iegādāts un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas sporta stadionā decembra vidū uzstādīts tornis, kas paredzēts ugunsdzēsēju glābēju fiziskās sagatavotības uzlabošanai un sacensību sporta veidā „Stiprais ugunsdzēsejs” (Firefighter combat challendge) norisei.

Mobilais sporta tornis ļaus attīstīt iemaņas, kas nepieciešamas tieši ugunsdzēsēju glābēju darbā – ugunsgrēku dzēšana, cilvēku glābšanas ātrums, smagu priekšmetu pārvietošana, savstarpējā sadarbība ārkārtas situācijās un citas.

Sporta veids „Stiprais ugunsdzēsējs” ir radies ASV, bet šobrīd kļūst arvien populārāks visā pasaulē, tajā skaitā arī Lietuvā. Tā ir fiziskās sagatavotības un ugunsdzēsēju glābēju profesionālo iemaņu pārbaude, kuras laikā ugunsdzēsēji glābēji pilnā aizsargtērpā un ekipējušies elpošanas aparātā veic 5 (piecus) uzdevumus.

Projekta mērķis: ir paaugstināt operatīvo dienestu darbības efektivitāti Zemgales un Šauļu pierobežas reģionos, veicot tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās sagatavotības uzlabošanu, lai nodrošinātu pārrobežu sadarbību ārkārtas situācijās.

Projekta īstenošanā iesaistīti 3 (trīs) partneri: Jelgavas pilsētas dome (vadošais partneris), Latvijas Republikas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodaļa Šauļos.

Projekta kopējais budžets: ir 564 290.38 EUR. No tā 479 646.82 EUR (85%) ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums un 84 643.56 EUR (15%) ir nacionālais līdzfinansējums (valsts budžeta dotācija un iestādes finansējums).

Projekta īstenošanas laiks: no 2018.gada 30.jūlija līdz 2021.gada 31.maijs.

Par šī raksta saturu pilnībā atbild Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.