APSTIPRINU

Ministru prezidents,

Krīzes vadības padomes priekšsēdētājs

V.Dombrovskis

_____________________

Rīgā 2013.gada 10.maijā

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS KRĪZES VADĪBAS PADOMES

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2013.gada 20.maijā

Plkst. 11.00 (pēc Ministru kabineta komitejas sēdes)

Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Ministru prezidenta zālē (3.stāvā)

 

1. Informatīvais ziņojums par 2013.gada pavasara plūdu un palu radītajiem zaudējumiem pašvaldībām un plānoto sociālo palīdzību tās iedzīvotājiem, kā arī par priekšlikumiem turpmākajai rīcībai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

informatīvais ziņojums;

protokollēmuma projekts.

 

2. Informatīvais ziņojums par 2013.gada pavasara plūdu un palu radītajiem zaudējumiem lauksaimniekiem, kā arī par priekšlikumiem turpmākajai rīcībai.

 Zemkopības ministrija

informatīvais ziņojums;

protokollēmuma projekts.

 

3. sagatavot un līdz 2013.gada 15.maijam iesniegt Krīzes vadības padomes sekretariātā informatīvo ziņojumu un Krīzes vadības padomes sēdes protokollēmuma projektu par 2013.gada pavasara plūdu un palu radītajiem zaudējumiem valsts satiksmes infrastruktūrai, kā arī par priekšlikumiem turpmākajai rīcībai.

Satiksmes ministrija

informatīvais ziņojums1.pielikums2.pielikums3.pielikums4.pielikums5.pielikums6.pielikums7.pielikums8.pielikums9.pielikums10.pielikums11.pielikums12.pielikums13.pielikums14.pielikums15.pielikums16.pielikums17.pielikums18.pielikums19.pielikums;

protokollēmuma projekts.

 

4. Informatīvais ziņojums par  iepriekš neparedzētiem izdevumiem, kas radušies 2013.gada pavasara plūdu un palu laikā, kā arī par priekšlikumiem turpmākajai rīcībai.

Iekšlietu ministrija un Aizsardzības ministrija

AIM informatīvais ziņojumspielikumsprotokollēmuma projekts;

IEM informatīvais ziņojumsprotokollēmuma projekts.

 

5. Priekšlikumi par veicamajiem pasākumiem, lai uzlabotu infrastruktūru un pilnveidotu valsts un pašvaldību institūciju spējas novērst vai mazināt iespējamos plūdu un palu draudus, kā arī likvidēt to sekas nākotnē.

Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Zemkopības ministrija, Satiksmes ministrija un Finanšu ministrija

AM priekšlikumiprotokollēmuma projekts;

IEM priekšlikumi;

VARAM priekšlikumi;

EM priekšlikumi.

 

6. Vadlīnijas par pamatprincipiem, kas ievērojami pieprasot Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju.

Krīzes vadības padomes sekretariāts

vadlīnijas1.pielikums2.pielikums;

protokollēmuma projekts.

 

7. Citi jautājumi.

 

Krīzes vadības padomes

sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs

K.Druvaskalns