Ugunsdrošība

Par dūmu detektoriem

No 2020.gada 1.janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem autonomajiem ugunsgrēka detektoriem jeb dūmu detektoriem. Autonomo ugunsgrēka detektoru pielietošana, kā rāda pasaules pieredze, ir efektīvs risinājums, lai pasargātu mājokļa iemītnieku dzīvības no pēkšņa ugunsgrēka briesmām, tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)  aicina iedzīvotājus iegādāties un uzstādīt dūmu detektorus.

Par ugunsdzēsības aparātiem

2016.gadā, kad stājās spēkā esošā Ugunsdrošības noteikumu redakcija, noteikumos tika paredzēts pielāgošanās laiks līdz 2020.gada 1.janvārim, kad dūmu detektoru uzstādīšana mājokļos un viendzīvokļa objektu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātu no ieteikuma par to, kā parūpēties par ugunsdrošību mājoklī, kļūs par obligātu prasību.

Kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā

Nekrītiet panikā, jo objektīvs situācijas novērtējums un pareizas rīcības izvēle palielina Jūsu iespējas izglābties. Ja pamostaties un konstatējat, ka izcēlies ugunsgrēks, pārvelieties pāri gultas malai un rāpojiet uz durvju pusi. Turoties tuvāk grīdai Jums iespējams paglābties no bojāejas. Rāpojiet uz istabas durvju pusi. Mēģiniet uztaustīt durvis ar roku. Necentieties paņemt kādas drēbes vai vērtslietas.

Ugunsdrošība uzņēmumā

Atkarībā no Jūsu uzņēmuma veida ir nepieciešams izvēlēties atbilstošus uguns aizsardzības līdzekļus un sistēmas. Atcerieties, ka, atbilstoši darbinieku skaitam Jūsu uzņēmumā, jums ir nepieciešams izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, evakuācijas plānu un instruēt savus darbiniekus.

Kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā tirdzniecības centrā, teātrī, kinoteātrī, diskotēkā, klubā

Ugunsgrēka vai evakuācijas izziņošanas gadījumā, neradot paniku, dodieties uz tuvāko evakuācijas izeju. Vienmēr izmantojiet tikai kāpnes. Nekādā gadījumā neizmantojiet liftu . Lifts var apstāties stāvā, kurā izcēlies ugunsgrēks. Lifta šahta var būt stipri piedūmota.

Rīcība ugunsgrēka gadījumā skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē

Katra izglītības iestādē ne retāk kā reizi gadā organizē praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā". Ugunsgrēka gadījumā, pirmkārt , izsauciet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

Kā rīkoties meža ugunsgrēka gadījumā

Ja mežu ugunsgrēks izcēlies ugunskura kurināšanas rezultātā, uzreiz mēģiniet to nodzēst , sitot liesmas ar zariem, segu vai kādu citu pieejamu priekšmetu. Uguns jādzēš slīpiem sitieniem izdegušā laukuma virzienā.

Kā rīkoties, ja aizdegusies automašīna

Visbiežāk autotransporta aizdegšanās gadījumi ir saistīti ar traucējumiem elektrosistēmā, vai arī bojātu vai nolietotu gāzes balonu izmantošanu. Tāpat nereti aizdegšanās notiek dzinēja nodalījumā. Bieži vien par iemeslu tam ir degvielas padeves cauruļu plīsums vai cita veida bojājums. Izlijusī degviela ārpus tam paredzētas vietas nokļūst uz sakarsušām dzinēja detaļām un notiek aizdegšanās.

Elektroierīču droša ekspluatācija

1. Esi īpaši piesardzīgs vannas istabā, tualetē, pagrabā, dažās vietās virtuvē, uz balkona, lodžijas un ārā, jo šajās vietās ir elektrobīstamību pastiprinoši apstākļi: strāvu vadošas grīdas (betona, ķieģeļu, keramikas flīžu); metāla konstrukcijas un komunikāciju metāla cauruļvadi (siltā un aukstā ūdens, gāzes un centrālās apkures metāla caurules, radiatori, vanna, dušas kabīnes pamatnes metāla daļas, gāzes un elektriskā plīts).