Statuss:
Īstenošanā
logo

EKI pārrobežu sadarbības programma Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) īsteno projektu Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā” (SAFE FLOOD, ENI-LLB-1-092).

Projekta mērķis: uzlabot Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu gatavību un spēju pilnveidošanu plūdu vadībā un likvidācijā, tādējādi stiprinot kopējo sabiedrības drošību plūdu laikā, kā arī mazinot plūdu radīto negatīvo ietekmi uz cilvēku un vidi.

Vadošais partneris: Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Projekta partneri Lietuvā:

  • Lietuvas Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas departaments

Projekta realizācijas laiks: 01.09.2019.- 31.05.2022.

Projekta budžets: 1 663 134,22 EUR

Projekta aktivitātes:

  • Reaģēšanas shēmas izveide;
  • Specializētās tehnikas un aprīkojuma iegāde;
  • Apmācības kursi Latgales reģiona brigādes nodarbinātiem
  • Dalība kvalifikācijas celšanas kursos;
  • Informatīvu un pamācošu video un tipogrāfijas materiālu izveide un realizācija skolas un iedzīvotāju kampaņā
  • Organizācija un dalība divu etapu pārrobežu mācības Daugavpilī

______________________________________________________________________________________________________________________

Preses relīzes

VUGD aicina pieteikties lekcijām par rīcību plūdu apdraudējuma gadījumā

VUGD papildina aprīkojuma klāstu ar kravas laivu 

Noslēdzies konkurss "Mana rīcība plūdu gadījumā"

VUGD papildina aprīkojuma un transportlīdzekļu klāstu ar plūdu novēršanas barjeras konteineru un bezceļa auto  un FOTO GALERIJA

VUGD aicina Daugavpils pilsētas un Daugavpils, Ilūkstes, Līvānu un Krāslavas novada skolēnus piedalīties konkursā

VUGD papildina transportlīdzekļu klāstu ar augstas caurgājamības 4x4 mikroautobusu

Rēzeknē notikusi SAFE FLOOD projekta atklāšanas sanāksme

Projekta ietvaros stiprināta dienestu sadarbība plūdu novēršanā

 

attels

attels

mikroautobuss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

Konkurss Daugavpils pilsētas un Daugavpils, Ilūkstes, Līvānu un Krāslavas novada 5.-9. klašu skolēniem