Šī gada 22.februārī VUGD saņēma augstas caurgājības 4x4 mikroautobusu, kas iegādāts Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta projektā “Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā” (SAFE FLOOD, ENI-LLB-1-092).                                  

Mikroautobuss ir paredzēts notikuma vietas izlūkošanai un plūdu skarto apgabalu noteikšanai, kā arī glābēju nogādāšanai notikuma vietā. Mikroautobuss notikumā var tikt izmantots kā seku likvidācijas štābs ar mērķi koordinēt iesaistītos resursus, lai nodrošinātu efektīvu darbību notikuma vietā. 

Projekta mērķis ir uzlabot Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu gatavību un spēju pilnveidošanu plūdu vadībā un likvidācijā, tādējādi stiprinot kopējo sabiedrības drošību plūdu laikā, kā arī mazinot plūdu radīto negatīvo ietekmi uz cilvēku un vidi. Projekta realizācijas laiks ir no 2019. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam. Projekta ietvaros VUGD un Lietuvas Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas departaments iegādājas atbilstošu tehniku un aprīkojumu, kas nepieciešams plūdu novēršanā, negatīvās ietekmes mazināšanā un glābšanas darbu veikšanā plūdu gadījumā. Projekta beigās tiek plānots rīkot divu etapu pārrobežu mācības Daugavpilī.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sarkanas krāsas mikroautobuss ar uzrakstu Latgale