Jaunumi Preses relīzes

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina Daugavpils pilsētas, Augšdaugavas, Līvānu un Krāslavas novada izglītības iestādes pieteikties lekcijām par drošību plūdu laikā. Lekcijas skolēniem notiek Eiropas kaimiņattiecību instrumenta īstenotā projekta “Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, operatīvajā vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā” (SAFE FLOOD, ENI-LLB-1-092) (Projekts) ietvaros.

Lekcijas ir sagatavotas divām vecuma grupām: 1.–4.klasei, kā arī 5.klasei un vecākiem bērniem un jauniešiem. VUGD lekciju mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par pareizu un drošu rīcību plūdu gadījumā. Nodarbībās skolēni uzzinās – kas ir plūdi; iespējamās plūdu apdraudētās teritorijas; kā sagatavoties iespējamam plūdu apdraudējumam; par rīcība plūdu gadījumā; kur zvanīt, ja sākušies plūdi; kas ir evakuācijas soma. Šīs zināšanas noderēs ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem un pedagogiem. Informatīvs e-pasts par pieteikšanos lekcijām ir nosūtīts kopumā 48 Daugavpils pilsētas, Augšdaugavas, Līvānu un Krāslavas novada izglītības iestādēm. Izvērtējot iespējas, lekcijas tiek piedāvātas visu februāri klātienē vai tiešsaistes platformās.

Pieteikšanās lekcijām līdz 2.februārim (ieskaitot) – rakstot e-pastu prese@vugd.gov.lv vai zvanot 22307684 (Anete Strazdiņa, VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore).

Projekta mērķis ir uzlabot glābšanas dienestu gatavību un spēju pilnveidošanu plūdu vadībā un likvidācijā, tādējādi stiprinot kopējo sabiedrības drošību plūdu laikā, kā arī mazinot plūdu radīto negatīvo ietekmi uz cilvēku un vidi. Projekta realizācijas laiks ir no 2019.gada 1.septembra līdz 2022.gada 28.februārim. Plašāka informācija par projektu: https://www.vugd.gov.lv/lv/projekts/parrobezu-sadarbibas-uzlabosana-pludu-prevencija-vadiba-un-vides-piesarnojuma-mazinasana-eni-llb-1-092.

Par šī raksta saturu pilnībā atbild Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.