Jaunumi Preses relīzes

Noslēdzies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) organizētais radošo darbu konkurss Daugavpils pilsētas un Daugavpils, Ilūkstes, Līvānu un Krāslavas novada izglītības iestāžu 5. – 9. klašu skolēniem  “Mana rīcība plūdu gadījumā ”, kas norisinājās laika periodā no 2021.gada 11.marta līdz 11.maijam. Lai piedalītos konkursā, skolēniem bija nepieciešams individuāli sagatavot video vai izstrādāt informatīvu plakātu par pareizu rīcību plūdu gadījumā.

Uzaicinājumi piedalīties konkursā tika nosūtīti 48 Daugavpils pilsētas un Daugavpils, Ilūkstes, Līvānu un Krāslavas novada izglītības iestādēm. Paldies visiem par konkursā iesūtītajiem interesantajiem un radošajiem darbiem, esam izvēlējušies deviņus labākos darbus, kuru autori saņems vērtīgas balvas no VUGD:

  • J. Stolbova
  • E. Kursīte
  • D. Andruļs
  • G. Sutiņa-Zutiņa
  • L. Sutiņa-Zutiņa
  • S. Kalderauska
  • J. Simanoviča
  • Ž. Hvostovs
  • A. Dmitrijeva

Apsveicam visus uzvarētājus! Ar visiem konkursa uzvarētājiem sazināsimies personīgi, lai vienotos par balvu saņemšanas iespējām.

Konkurss norisinājās Eiropas kaimiņattiecību instrumenta īstenotā projekta “Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, operatīvajā vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā” (SAFE FLOOD, ENI-LLB-1-092) ietvaros.

Projekta mērķis ir uzlabot Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu gatavību un spēju pilnveidošanu plūdu vadībā un likvidācijā, tādējādi stiprinot kopējo sabiedrības drošību plūdu laikā, kā arī mazinot plūdu radīto negatīvo ietekmi uz cilvēku un vidi. Projekta realizācijas laiks ir no 2019.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam.

 

Par šī raksta saturu pilnībā atbild Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Foto redzamas balvas uzvarētājiem:

balvas