Jaunumi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) aicina Daugavpils pilsētas un Daugavpils, Ilūkstes, Līvānu un Krāslavas novada izglītības iestāžu 5. – 9.klašu skolēnus piedalīties konkursā „Mana rīcība plūdu gadījumā”. Konkurss notiek Eiropas kaimiņattiecību instrumenta īstenotā projekta “Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, operatīvajā vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā” (SAFE FLOOD, ENI-LLB-1-092) (turpmāk – Projekts) ietvaros.

Konkurss norisināsies laika periodā no 2021.gada 11.marta līdz 19.aprīlim. Lai piedalītos konkursā, 5. – 9. klašu skolēniem individuāli jāsagatavo video (ne garāku par divām minūtēm) vai jāizstrādā informatīvs plakāts par pareizu rīcību plūdu gadījumā. Konkursa darbu līdz 14.aprīlim (ieskaitot) jānosūta uz e-pastu prese@vugd.gov.lv.  Konkursā iesniegtie darbi tiks vērtēti katrā klašu grupā un katrā kategorijā. Ir paredzētas arī specbalvas, par interesantākiem un radošākiem darbiem. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 19.aprīlī.

VUGD konkursa mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par pareizu un drošu rīcību plūdu gadījumā, kā arī sniegt iespēju radoši izpausties. 

Konkursa nolikums elektroniski ir nosūtīts kopumā 48 Daugavpils pilsētas un Daugavpils, Ilūkstes, Līvānu un Krāslavas novada izglītības iestādēm, kā arī ievietots VUGD tīmekļa vietnē: www.vugd.gov.lv.

Projekta mērķis ir uzlabot Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu gatavību un spēju pilnveidošanu plūdu vadībā un likvidācijā, tādējādi stiprinot kopējo sabiedrības drošību plūdu laikā, kā arī mazinot plūdu radīto negatīvo ietekmi uz cilvēku un vidi. Projekta realizācijas laiks ir no 2019.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam.