Jaunumi

Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) īsteno projektu “Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā” (SAFE FLOOD, ENI-LLB-1-092) un tā ietvaros 2021. gada 11. un 12. martā VUGD saņēma plūdu norobežojošo barjeru konteineru ar aprīkojumu un specializēto bezceļa transportlīdzekli.

Plūdu norobežojošās barjeras tiks izmantotas plūdu seku likvidēšanai.  Plūdu norobežojošās barjeras nepieciešamības gadījumā tiek piepildītas ar ūdeni - 25m barjeru piepilda ar 30 m3 ūdens, tādā veidā ūdens svars palīdz aizsargājamo teritoriju noturēt no applūšanas. Konteinera izmantošanas apmācības personālam bija nodrošinājis piegādātājs.  

12. martā VUGD saņēma specializēto bezceļa transportlīdzekli. Šis transportlīdzeklis tiks izmantots iedzīvotāju apziņošanai, monitoringa veikšanai notikuma vietā, kā arī evakuācijas pasākumu veikšanai un koordinēšanai.

Projekta mērķis ir uzlabot Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu gatavību un spēju pilnveidošanu plūdu vadībā un likvidācijā, tādējādi stiprinot kopējo sabiedrības drošību plūdu laikā, kā arī mazinot plūdu radīto negatīvo ietekmi uz cilvēku un vidi. Projekta realizācijas laiks ir no 2019. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam. Projekta ietvaros VUGD un Lietuvas Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas departaments iegādājas atbilstošu tehniku un aprīkojumu, kas nepieciešams plūdu novēršanā, negatīvās ietekmes mazināšanā un glābšanas darbu veikšanā plūdu gadījumā.  Projekta beigās tiek plānots rīkot divu etapu pārrobežu mācības Daugavpilī.

Sniegā novietots sarkanas krāsas konteiners
No priekšpuses redzams sarkanbaltais VUGD mikroautobuss. Atvērtas abas priekšējās durvis.