Jaunumi Preses relīzes
laiva

Šī gada 10.jūnijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigāde saņēma kravas laivu, kas iegādāta Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta projektā “Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā” (SAFE FLOOD, ENI-LLB-1-092).                                  

Kravas laiva ir paredzēta kravu pārvadāšanai plūdu laikā uz ūdens iekšējās un atklātās ūdenstilpēs. Saņemot laivu, VUGD nodarbinātajiem tika veikta apmācība.

Projekta mērķis ir uzlabot Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu gatavību un spēju pilnveidošanu plūdu vadībā un likvidācijā, tādējādi stiprinot kopējo sabiedrības drošību plūdu laikā, kā arī mazinot plūdu radīto negatīvo ietekmi uz cilvēku un vidi. Projekta realizācijas laiks ir no 2019. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam. Projekta ietvaros VUGD un Lietuvas Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas departaments iegādājas atbilstošu tehniku un aprīkojumu, kas nepieciešams plūdu novēršanā, negatīvās ietekmes mazināšanā un glābšanas darbu veikšanā plūdu gadījumā.  Projekta beigās tiek plānots rīkot divu etapu pārrobežu mācības Daugavpilī.

Cilvēki stāv pelēkas krāsas laivā un skatās ūdenī
Projekta ietvaros iegādātā modernā ierīce, ko izmanto plūdu gadījumā

 

Laivas iekšpuse - metālisks korpuss, melna stūre un krēsli. Laivas priekšpusē aizsargstikli