LATVIJAS REPUBLIKAS KRĪZES VADĪBAS PADOMES

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2014.gada 19.maijā

plkst. 11.00 (pēc Ministru kabineta komitejas sēdes)

Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Ministru prezidenta zālē (3.stāvā)

 

 

1. Informatīvais ziņojums par 2013.gada 29.oktobra vētras radīto seku novēršanas gaitas izvērtējumu un Latvenergo grupas komercsabiedrību gatavību ārkārtas situācijām(10 min.)

Ekonomikas ministrija

Informatīvais ziņojums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

KVP protokollēmuma projekts

 

2. Informatīvais ziņojums „Par aerolāzerskenēšanas darbu veikšanu un aerolāzerskenēšanas datu apstrādi Daugavas upes baseinam, kas nepieciešami pasākumiem, lai mazinātu palu un plūdu draudus” (10 min.)

Aizsardzības ministrija

-Informatīvais ziņojums (precizēts 08.05.2014)

KVP protokollēmuma projekts

 

3. Informatīvā ziņojuma „Par Krīžu komunikācijas pasākumu plāna 2011. – 2013.gadam īstenošanu” projekts (10 min.)

Iekšlietu ministrija

Informatīvā ziņojuma projekts

KVP protokollēmuma projekts

 

4. (jautājums no darba kārtības izslēgts 14.05.2014.) Likumprojekts „Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums”  (10 min.)

Krīzes vadības padomes sekretariāts

Likumprojekts

Anotācija

Prezentācija

KVP protokollēmuma projekts

 

5. ParMinistru prezidenta 01.10.2013. rezolūcijas Nr.45/SAN-1631 izpildes gaitu (10 min.)

Krīzes vadības padomes sekretariāts, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Ogres novada pašvaldības vēstule

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Ministru prezidenta rezolūcija

VARAM vēstule

1.pielikums

2.pielikums

KVPS vēstule

KVP protokollēmuma projekts

 

6. Citi jautājumi.

6.1. Informācija par aktuālo situāciju Ukrainā un par humānās palīdzības sniegšanu Ukrainai

Ārlietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Veselības ministrija

 

 

 

 

Krīzes vadības padomes sekretariāta

vadītāja pienākumu izpildītājs                                                              K.Druvaskalns