Statuss:
Noslēdzies
logo

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3. darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) realizēja projektu „VUGD apmācības informācijas sistēmas pilnveidošana".

Projekta mērķis: ieviest VUGD tālmācības informācijas sistēmu, pārveidojot pieprasītos pakalpojumus „Apmācība civilās aizsardzības jautājumos" un „Par ugunsdrošību atbildīgo personu apmācība" par elektroniskiem pakalpojumiem un izveidot jaunu e-pakalpojumu iedzīvotājiem „Ugunsdrošība un glābšana - esi lietpratējs!". VUGD tas ļaus ietaupīt resursus, bet pakalpojumu lietotājiem nodrošinās modernu, viegli pieejamu e-pakalpojumu draudzīgā vidē.

Projekta uzdevumi:
izveidojot tālmācības IS Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā:

·         radīt valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī komercsabiedrību vadītājiem vai atbildīgajām personām par civilo aizsardzību iespēju attālināti iziet apmācību civilās aizsardzības jautājumos;

·         ierīkot video konferences iespējas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā e-pakalpojumu realizācijai;

·         radīt iespēju sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās;

·         radīt iespēju Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas studentiem, iestāžu, pašvaldību un komercsabiedrību vadītājiem un Latvijas iedzīvotājiem attālināti piekļūt mācību materiāliem;

·         radīt iespēju plašai sabiedrībai apgūt nepieciešamās zināšanas par ugunsgrēku cēloņiem un to novēršanu un drošības nosacījumiem, kas jāievēro, sniedzot palīdzību dažādos nelaimes gadījumos.

Projekta uzdevumu risināšanai tika atjaunota VUGD materiāli tehniskā bāze, izveidota jauna VUGD mājas lapa, elektronizēta VUGD bibliotēka un video arhīvs.

Projekta budžets: 255 000 LVL (ERAF līdzfinansējums – 216 750 LVL)

Realizācijas laiks: 2009.gada novembris - 2011.gada oktobris.

Projekta sākumstadijā tika noteikts precīzs VUGD apmācības IS pilnveidošana plāns un tika gatavots iepirkums, kurā rezultātā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā tiktu izveidota jauna e-apmācības sistēma ar integrēto e-pakalpojumu moduli.

Projekta gaitā VUGD tika ieviesta tālmācības informācijas sistēma, pārveidojot pakalpojumus „Apmācība civilās aizsardzības jautājumos" un „Par ugunsdrošību atbildīgo personu apmācība" par elektroniskiem pakalpojumiem. Tika izveidots jauns e-pakalpojums iedzīvotājiem „Esi lietpratējs!", kas sniedz iespēju teorētiski apgūt rīcību ugunsgrēka gadījumā un citās ārkārtas situācijās, kā arī pārbaudīt un nostiprināt savas iegūtās zināšanas testā.

Projekta uzdevumu risināšanai tika atjaunota VUGD materiāli tehniskā bāze, izveidota jauna VUGD mājas lapa, elektronizēti VUGD bibliotēka un video arhīvs. VUGD tas ļaus ietaupīt resursus, bet pakalpojumu lietotājiem nodrošinās modernu, viegli pieejamu e-pakalpojumu draudzīgā vidē.