Statuss:
Noslēdzies
.

attels

Atbilstoši Eiropas Komisijas Lēmuma 2008/73/EK kritērijiem 2013.gada sākumā Latvijas un Lietuvas valstu glābšanas dienesti vienojās par kopīgas Tehniskās palīdzības atbalsta vienības moduļa izveidi.

2013.gada 1.decembrī Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar partneriem no Lietuvas uzsāka projekta „Vienotas Latvijas-Lietuvas Tehniskās palīdzības atbalsta vienības izveide” (LLT, ECHO/SUB/2013/661040) īstenošanu.

attels

Projekta mērķis ir izveidot vienotu Latvijas – Lietuvas Tehniskās palīdzības atbalsta vienības aizsardzības moduli, kura uzdevums būs nepieciešamības gadījumā nodrošināt tehnisko palīdzību un atbalstu citiem civilās aizsardzības moduļiem t.sk. daudzfunkcionālajam „BaltFloodCombat” civilās aizsardzības modulim.

Projekta uzdevumi:

  • izveidot operatīvo procedūru rokasgrāmatu;
  • nokomplektēt moduli ar atbilstošu apkalpes personālu (10 personas no Latvijas, 10 personas no Lietuvas);
  • veikt moduļa apkalpes personāla apmācību;
  • iegādāties nepieciešamo aprīkojumu moduļa funkcionēšanai;
  • reģistrēt izveidoto moduli CECIS;
  • pārbaudīt moduļa gatavību praktiskajās mācībās;
  • nepieciešamības gadījumā, piedalīties civilās aizsardzības misijā.

Vadošais partneris: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Projekta partneris: Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas departaments

Projekta kopējais finansējums: 283 827,00 EUR (VUGD daļa 142 838,00 EUR, Valsts līdzfinansējums  35 710,00 EUR)

Projekta realizācijas laiks: 2013.gada 1.decembris - 2015.gada 30.novembris

______________________________________________________________________________________

Aizvadītajās projekta koordinācijas sanāksmēs tika izstrādāts projekta realizācijas plāns, projekta finanšu plāns un veikta Latvijas – Lietuvas Tehniskās palīdzības atbalsta vienības komandas atlase.
Vairāk par projekta aktivitātēm var uzzināt šeit (http://www.lltast.eu/).