Statuss:
Noslēdzies

Vienota ugunsdzēsības un glābšanas pakalpojumu reaģēšanas sistēma uz robežas

VUGD no 2009. gada marta līdz 2011. gada septembrim iesaistījās Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektā „Vienota ugunsdzēsības un glābšanas pakalpojumu reaģēšanas sistēma uz robežas" (LLI-008).

Projekta mērķis - veidot vienotu glābšanas un ugunsdzēsības pakalpojumu reaģēšanas sistēmu Latvijas - Lietuvas pierobežas teritorijā.

Projekta uzdevumi:

  1. izveidot vienotu darbības plānu ārkārtas situāciju novēršanai un seku likvidācijai uz Latvijas - Lietuvas robežas;
  2. atjaunot uz robežas esošo ugunsdzēsības un glābšanas dienestu autoparku;
  3. organizēt taktiskās un praktiskās mācības pierobežas ugunsdzēsības dienestu virsniekiem;

Projekta kopējais finansējums: 2 227 135,00 EUR (ERAF finansējums - 1 893 064,75 EUR), Latvijas VUGD kopējais finansējums 891 800,00 EUR (ERAF finansējums 758 030,00 EUR)

Projekta vadošais partneris - Paņevežas apgabala Ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Projekta īstenošanā tika iesaistīti 2 partneri no Latvijas un Lietuvas - Latvijas VUGD, Lietuvas VUGD.

Projekta ietvaros sagatavots plāns vienotai darbībai ārkārtas situāciju novēršanai pierobežas zonā, atjaunoti abu pušu ugunsdzēsības dienestu rīcībā esošie ritošie sastāvi - iepirkta speciāla glābšanas tehnika un ekipējums.

Pieredzes apmaiņas nolūkos organizētas kopīgas teorētiskās un praktiskās mācības Latvijas un Lietuvas ugunsdzēsības dienestu virsniekiem, kurās apgūtas iemaņas darbam ar jauno tehniku, kā arī pārbaudīts darbībā ārkārtas plāns.

Kopumā projekta īstenošanas gaitā stiprināta pārrobežu sadarbība starp ugunsdzēsības dienestiem un uzlabota ugunsdzēsības pakalpojuma kvalitāte, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju drošību Latvijas - Lietuvas pierobežas reģionā.

Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada marts - 2011. gada septembris

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Semināri projekta ietvaros

2009.gadā Fire Fighting projekta ietvaros norisinājās divi semināri Paņevežā par aktuāliem jautājumiem, glābšanas dienestiem sadarbojoties Latvijas un Lietuvas pierobežā.

Savukārt 12.novembrī Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta virsnieki aicināja savus lietuviešu kolēģus uz tikšanos Bauskā, kur vairāk kā trīsdesmit abu pušu pārstāvji turpināja Paņevežā uzsākto tēmu - vienota ugunsdzēsības dienestu darbība Latvijas un Lietuvas pierobežā ārkārtas situāciju novēršanā.

Seminārā, kas norisinājās Bauskā, tika prezentēti dažādi aktuāli jautājumi - robežšķērsošana no likumdošanas viedokļa, VUGD sadarbība ar citiem ārkārtas situāciju novēršanā iesaistītajiem speciālajiem dienestiem, teritoriālās reformas ietekme uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbu. Pēc katras prezentācijas semināra dalībnieki gan no Latvijas, gan Lietuvas aktīvi piedalījās debatēs un dalījās savā līdzšinējā pieredzē.

att att

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaunās tehnikas tehniskās specifikācijas saskaņošana

VUGD pārstāvji devās divos nozīmīgos braucienos uz izgatavotājrūpnīcām, lai ar ražotājiem saskaņotu tehniskās specifikācijas.

Pirmais brauciens bija 2010.gada septembra vidū uz Vāciju (Ulmi), kur IVECO - Magirus rūpnīcā kopā ar UAB „IKSADOS" speciālistiem veiktu esošo konstrukciju analīzi un tehniskos risinājumus. Šī brauciena laikā rūpnīcas vadība svinīgi pasniedza atslēgas Bauskas daļas autokāpnēm, kā  šajā rūpnīcā izgatavotai - 500.tehnikas vienībai.

Savukārt, projekta ietvaros iegādātās autocisternas šasija tika izgatavota Slovēnijā Rūpnīcā       METTIS International, uz kuru mūsu darbinieki devās septembra pēdējās dienās.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Praktiskie semināri Bauskā un Paņevežā ar  jaunās tehnikas prezentācijām

2010.gada 21. un 22.decembrī, norisinājās praktiskais seminārs, kura ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Bauskas daļa demonstrēja jaunu autocisternu un autokāpnes, kā arī VUGD Zemgales reģiona brigādes un Paņevežas apgabala Ugunsdzēsības un glābšanas departamenta pārstāvji pārrunāja līdz šim padarīto savstarpējas palīdzības sniegšanas plāna izstrādē. Pasākums notika Bauskā viesu namā Bērzkalni, Bauskas rajona Īslīces pagastā.

Pasākuma ietvaros uzrunu teica abu valstu amatpersonas un notika ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas prezentācija. Semināra otrajā dienā pārrunāja savstarpējas palīdzības sniegšanas plāna darba variantu, kā arī iespējamos praktisko mācību scenārijus, kuru realizācija plānota 2011.gada pavasarī.

att

att

att

att

Savukārt, 2011.gada 24.-25.janvārī Bauskas ugunsdzēsēji brauca apskatīt piecas projektā iepirktās ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas vienības Paņevežā - hidraulisko pacēlāju, divas autocisternas, autokāpnes un operatīvās vadības mašīnu. Šī praktiskā semināra laikā lietuviešu kolēģi prezentēja savas jaunās tehnikas taktiskās iespējas.

att

att

att

att
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Praktiskās mācības Gailīšu pagastā

2011.gada 16.maijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sadarbībā ar Lietuvas kolēģiem uzņēmuma SIA LRS „Mūsa" teritorijā Gailīšu pagastā, Bauskas novadā piedalījās kopīgās praktiskajās mācībās.

Mācību ietvaros tieka izspēlēta situācija, kurā SIA LRS „Mūsa" graudaugu pārstrādes uzņēmuma ražošanas telpās izcēlies ugunsgrēks. Ņemot vērā, ka dzirnavās atrodas elektromotori un graudu norijas, tad degošie putekļi šo ugunsgrēku padara sprādzienbīstamu, turklāt ir nepieciešams evakuēt darbiniekus no ēkas jumta. Pieņem lēmumu šī ugunsgrēka likvidācijā piesaistīt arī Lietuvas kolēģus no Paņevežas apgabala.

Projekta ietvaros, gada garumā Latvijas un Lietuvas glābšanas darbu speciālisti bija strādājuši pie kopīga rīcības plāna izstrādes gadījumiem, ja pierobežā ārkārtas situācijās ir nepieciešama tuvāko kaimiņu palīdzība. Ar praktisko mācību palīdzību tika pārbaudīts, kā šis sadarbības modelis darbojas.

„Līdz ar šīm mācībām, projekta „Vienota ugunsdzēsības un glābšanas pakalpojumu reaģēšanas sistēma uz robežas" aktivitātes Latvijas pusē ir noslēgušās un VUGD Zemgales reģiona brigādes ugunsdzēsēji ir gandarīti ar projekta ieguvumiem - jauno sadarbības līgumu, jauno tehniku (autokāpnes un autocisternu), kā arī jauniem draugiem un partneriem no Lietuvas," norāda VUGD Zemgales reģiona brigādes priekšnieka vietnieks Andrejs Mihailovs.

att
att

att

att

Sadarbības projekta noslēgums

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2011.gada 21.jūnijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar Lietuvas republikas Iekšlietu ministrijas ugunsdzēsības un glābšanas departamentu Paņevežā noslēdza darbu kopīgajā projektā.

Abu valstu ugunsdzēsības un glābšanas dienesti parakstīja savstarpējās rīcības plānu, kas ļaus operatīvi novērst ārkārtas situācijas un likvidēt to sekas Latvijas un Lietuvas pierobežā.

Projekta noslēguma laikā demonstrēja jauniegūto tehniku un prezentēja praktisko mācību rezultātus, kā arī sveica projekta dalībniekus.