Statuss:
Noslēdzies
.

Kopš 2009.gada janvāra triju Baltijas valstu glābšanas dienesti - Igaunijas glābšanas pārvaldeLietuvas ugunsdzēsības un glābšanas departaments un Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veido kopīgu plūdu seku likvidēšanas vienību sagatavošanās darbības ES ātrās reaģēšanas spējas nodrošināšanai ietvaros.

Projekta BaltFloodCombat gaitā (Nr. 070405/2008/513045/SUB/A3) partneri:

  • iegādājas Augstas veiktspējas sūknēšanas moduļu kritērijiem atbilstošo aprīkojumu;
  • nozīmēja 45 personas (15 no katras valsts), kā BaltFloodCombat moduļa rezervē;
  • veica 3 apmācību kursus BaltFloodCombat moduļa personālsastāvam ("ES Civilās aizsardzības mehānisms", "Plūdu seku likvidācijas metodoloģija", "Augstas veiktspējas sūknēšanas tehniskie aspekti");
  • izstrādāja BaltFloodCombat moduļa zīmolu un iegādājušies atbilstošu apģērbu;
  • izstrādāja trīspusējo vienošanos par BaltFloodCombat moduļa apziņošanu, izsūtīšanu un vadību;
  • 2010 jūnijā reģistrēja 1 starpvalstu moduļi ES Kopīgā ārkārtējo situāciju informācijas sistēmā;
  • izbrauca 2 plūdu seku likvidēšanas misijās Polija (2010.gada maijs-jūnijs, 17. dienas) un Moldova (2010.gada augusts-septembris, 20 dienas).

Projekts BaltFloodCombat 2 (Nr. 070405/2010/566592/SUB/C3) ir iepriekšēja projekta loģisks turpinājums un paredz Augstas veiktspējas sūknēšanas moduļa BaltFloodCombat turpmāko attīstību.

Galvenais projekta mērķis ir turpināt attīstīt uzticamo un efektīvu starptautisku Augstas veiktspējas sūknēšanas moduli, kas sastāv no kopīgi apmācīta personāla un moderna aprīkojuma. Projekta laikā tiks apmācīti 10 papildus moduļa apkalpes locekļi; pašreizējais moduļa personālsastāvs gūs iespēju papildināt un pilnveidot savas prasmes; nepieciešamības gadījumā 2011-2012. gadā modulis var tikt izsūtīts plūdu seku likvidēšanas misijā; modulis tiks pārbaudīts praktisko mācību laikā (pie nosacījuma, ka modulis projekta laikā netiek izsūtīts misijā).

attels attels

Laika posmā no 2011.gada 05. jūlija līdz 08. jūlijam Liepājā notika 2 apmācību kurss moduļa personālsastāvam. Piedalījās 48 cilvēki (30 dalībnieki, 8 lektori, 10 atbalsta personāls).

Mācību kursa dalībnieki tika iepazīstināti ar apziņošanas procedūrām, moduļa izbraukšanu, kontaktiem ar uzņemošo valsti, moduļa loģistiku, Polijas un Moldovas misiju pieredzi, izpildīja praktiskos uzdevumus utt.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Š.g. 13. – 15. jūlijā Rīgas rajona Allažos notika BaltFloodCombat moduļa Latvijas daļas iekšējas mācības. Mācību laikā moduļa personālsastāvs apguva praktiska darba iemaņas ar moduļa aprīkojumu, veica izvēršanos, dislokācijas vietas maiņu un sūknēšanas darbus.

attels attels
attels

attels

2011.gada 26. – 28. oktobrī Lietuvā (Viļņā) notika BaltFloodCombat moduļa praktisko mācību pirmā plānošanas konference. Tika noteikts mācību norises datums, dalībnieku sastāvs. Uzsākts darbs pie mācību scenārija un novērtēšanas vadlīnijām. Mācībām tika izraudzīta vieta Siguldas apkārtnē.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BaltFloodCombat mācības „BaltFloodEX 2012”

No 2012.gada 25.-27.aprīlim Siguldas apkārtnē notika augstas veiktspējas moduļa BaltFloodCombat praktiskās mācības „BaltFloodEx 2012”. Mācību laikā tika pārbaudītas un attīstītas moduļa dalībnieku profesionālās spējas un gatavība piedalīties palīdzības sniegšanā plūdu skartās valstīs.

Mācību scenārijs paredzēja, ka izdomātu valsti B-land pēc ilgstošām lietavām un kūstoša sniega rezultātā ir skāruši plaši plūdi. Cietusī valsts caur Eiropas Savienības Civilās aizsardzības mehānismu lūdza augstas veiktspējas sūknēšanas moduļa tehnisko palīdzību.

Mācību pirmajā dienā dalībnieki veica robežšķērsošanas procedūru, tikās ar vietējās civilās aizsardzības komisijas pārstāvjiem un uzcēla bāzes nometni. Savukārt mācību otrajā dienā tika veikti ūdens atsūknēšanas darbi kopumā trijās vietās ar dislokācijas maiņu.

Mācību scenārijs tika veidots tā, lai to dalībnieki izietu cauri dažādiem posmiem, kas jāpiedzīvo, dodoties uz katastrofas skartu valsti – robežšķērsošana, tikšanās, informācijas un uzdevumu iegūšana no vietējās civilās aizsardzības komisijas pārstāvjiem, darbu sadale un organizācija komandā, pareizas sūknēšanas taktikas izvēle un praktiskā sūknēšana dažādos apstākļos. Tādējādi tiks pārbaudīta moduļa dalībnieku spēja mobilizēties, izvietoties un strādāt kā vienotai komandai, komunicēt un koordinēt sadarbību ar katastrofas skarto valsti.

attels attels
attels attels

BaltFloodCombat mācību video

Vairāk bildes šeit.

Laika posmā no 2012.gada 11.jūnija līdz 13.jūnijam, Piusā (Igaunija) norisinājās projekta BaltFloodCombat-2 praktisko mācību novērtēšanas sanāksme.

Tā ir sākusies ar 30 minūšu garas videofilmas par praktiskām mācībām noskatīšanos. Filmā aptver visu mācību norises procesu. Vēlāk uzstājas mācību rīkotāju komanda (gan uzņēmējvalsts – Latvija, gan partnervalstis – Igaunija un Lietuva). Mācību rīkotāji stāstīja par to, kas mācību laikā ir izdevies un ar kādām problēmām nācās saskarties. Sanaksmē piedalijas arī komandu vadītāji, kas mācību laikā tieši vadīja BaltFloodCombat augstas veiktspējas sūknēšanas moduli.

Vērtīgas atziņas tika saņemtas no mācību vērtētājiem.

attels

Laika posmā no 2012.gada 12.septembra līdz 15.septembrim, Turīnā (Itālija) notika projekta noslēguma sanāksme. Sanāksmē piedalījās arī projekta vadības grupas pārstāvji: Intars Zitāns, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks, Alo Tammsalu, Igaunijas glābšanas pārvaldes priekšnieka vietnieks un Vygandas Kurkulis Ugunsdzēsības un glābšanas departamenta zem Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas priekšnieka vietnieks.

attels

Sanāksmes laikā partneri pārrunāja projekta attīstību un īstenošanu, izvirzīja mērķus turpmākai sadarbībai Baltijas jūras reģionā. Viens no brauciena papildmērķiem bija arī iepazīties ar Piemontes reģiona civilās aizsardzības sistēmu un apskatīt Piemontes reģiona augstas veiktspējas sūknēšanas moduli.

attels

Gan šīs modulis, gan BaltFloodCombat modulis piedalījas Eiropas Komisijas līdzfinansētajās kompleksajās mācībās Modex Falck, Maavslakte (Holande), kas norisinājās no 2012.gada 2. līdz 5.novembrim.

attels

attelsattels