Statuss:
Noslēdzies
attels

BaltFloodCombat ir Eiropas Savienības (ES) finansēts projekts, kas tiek īstenots sadarbojoties triju Baltijas valstu glābšanas dienestiem – Igaunijas glābšanas pārvaldeiLietuvas ugunsdzēsības un glābšanas departamentam un Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavošanās darbības ES ātrās reaģēšanas spējas nodrošināšanai ietvaros. Eiropas Komisijas līdzfinansējums ir 80% no projekta budžeta. Pārējā daļa tiks proporcionāli ņemta no partnervalstu budžetiem. Projekta mērķis ir izveidot kopīgi apmācītu personālu ar drošu, efektīvu un modernu ekipējumu (starptautisku Augstas veiktspējas sūknēšanas moduli) –  plūdu seku likvidācijai katrā no Baltijas valstīm, reģistrējot to Eiropas Savienības kopējā datu bāzē.

 

Projekta galvenie mērķi:

-          uzlabot katras valsts gatavību plūdiem;

-          pastiprināt ES ātrās reaģēšanas spējas vienā no visbiežāk sastopamām ārkārtējām situācijām;

-          ar novatorisku pieeju nodemonstrēt starptautisko civilās aizsardzības moduļu izveides iespējas un veidus;

-          sekmēt civilās aizsardzības moduļu turpmāko attīstību.

Papildus vērtību projektam piešķir moduļa izvietošana tuvu pie Eiropas visbiežāk applūdinātam valstīm (Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, Vācija). Šīs valstis būs sasniedzamas 24 stundu laikā. Nedaudz ilgākā laikā būs sasniedzamas Dienvideiropas valstis (Bulgārija, Rumānija, Balkānu pussalas valstis, Itālija). Modulis paredzēts darbībai, galvenokārt, Eiropā un tā transportēšana notiks ar kravas mašīnām.

Projekta saturs

Atbilstoši Eiropas Komisijas Lēmuma 2008/73/EK kritērijiem 2008. gada sākumā Baltijas valstu glābšanas dienesti vienojās par kopīga Augstas veiktspējas sūknēšanas moduļa izveidi. Šīm nolūkam projekta ietvaros (no 01.01.2009. līdz 31.12.2010.) ir paredzētas šādas aktivitātes:

Aktivitāte

Piezīmes

3 vidējas jaudas sūkņu iegāde

No katras partnervalsts budžeta līdzekļiem

Šļūteņu, sūcvadu un savienojumu iegāde

No projekta budžeta līdzekļiem

3 konteineru un 3 kvadriciklu iegāde moduļa transportēšanai

No projekta budžeta līdzekļiem

Apmācību programma moduļa apkalpes personālam (trīs dienu kursi). Tēmas:

-          Teorētiskais kurss(CA mehānisms un moduļi, apziņošana un reaģēšana, ES spēku reaģēšanas koordinācija;

-          Plūdu seku likvidācijas metodoloģija (galvenie riska faktori un draudi, reaģēšanas stratēģija un taktika, pagājušo plūdu pieredze). Lektori no plūdu aizskartam valstīm;

-          Praktiskais kurss(moduļa izvēršanās, darbs ar sūkņiem, moduļu apkope, informācijas apmaiņa glābšanas operāciju laikā)

No projekta budžeta līdzekļiem

Moduļa praktiskās mācības – mobilizācija, izvēršanās plūdu rajonā, darbība, koordinācija ar citām institūcijām, moduļa pārvietošana.

No projekta budžeta līdzekļiem

Moduļa identifikācijas izstrāde un iegāde.

No projekta budžeta līdzekļiem

BaltFloodCombat moduļa reģistrācija CECIS

Projekta gala mērķis

2010. gada maijā – jūnijā BaltFloodCombat modulis piedalījās plūdu seku likvidācija Polijā

No projekta budžeta līdzekļiem

2010. gada augustā – septembrī BaltFloodCombat modulis piedalījās plūdu seku likvidācija Polijā

No projekta budžeta līdzekļiem

 

Moduļa ekipējums (sūkņi, sūcvadi, šļūtenes un kvadricikli), ko ir paredzēts iegadāties projekta ietvaros, ir izvietots partnervalstīs un var tikt izmantots darbībai 4000 km rādiusā no Viļņas, ka arī katras valsts iekšējām vajadzībām.

Darbam ar moduli ir apmācīti 45 cilvēki no projekta partnervalstīm: 36 tehniķi un 9 vadītāji (3 vienību vadītāji, 3 vienību vadītāja vietnieki un 3 sakaru virsnieki). Vadītāji arī apmeklēja ES Community Mechanism Induction (Civilās aizsardzības mehānisma ievadkurss) vai Module Basic Course (moduļu pamatkursskursus. Reaģēšanas komandas pamatskaits ir 15 cilvēki (5 no katras valsts).

Moduļa atbalsta funkcijas (nometne, ēdināšana, sakari u.c.) veic Igaunijas katastrofu seku mazināšanas vienība (Estonian Disaster Relief Team).

BaltFloodCombat 2