Statuss:
Noslēdzies
.

attels

Eiropas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta projekts

Riska pārvaldības spējas, kas balstītas uz trūkumu identificēšanu Baltijas jūras reģionā (Risk Management Capability Based on Gaps Identification in the BSR)

From Gaps to Caps

ECHO/SUB/2014/693890

 

No 2015. gada 24. marta līdz 25. martam Reikjavīkā, Islandē norisinājās projekta From Gaps to Caps atklāšanas sanāksme, kurā piedalījās visu projekta partneru pārstāvji, kā arī Islandes ārlietu ministrs Gudmundur Arni Stefansons un delegāts no Baltijas jūras valstu padomes sekretariāta.

Vadošais projekta partneris iepazīstināja ar projekta īstenošanas plānu un budžetu. Projekta izstrādes laikā noteiktie uzdevuma C (pielāgot Civilās Aizsardzības metodiku apdraudējumu scenāriju izstrādei) un uzdevuma D (salīdzināt novērtējumu notikušajām katastrofām, mācībām un izstrādāt secinājumus par vienotām un atšķirīgām novērtēšanas metodēm. Analizēt iespējamo katastrofu ietekmi un sekas) līderi prezentēja jau veikto darbu saistībā ar katastrofu risku un to pārvaldību izpēti, vienojās ar projekta partneriem par nākošajām darbībām projekta mērķu sasniegšanai.

attels attels attels  

No 2015. gada 18. maija līdz 20. maijam Rīgā norisinājās projekta pirmais seminārs. Uzdevumu C un D līderi Bjorn Karlson no Islandes Universitātes un Jurgen Krempin no Hamburgas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iepazīstināja līdz šim sasniegtos rezultātus un turpmāk veicamos pasākumus. Katrs projekta partneris prezentēja nacionālos katastrofu riska novērtējuma moduļus, kurus izvērtēja un sniedza savus komentārus uzaicinātie eksperti no Apvienotās Karalistes un Nīderlandes. 

 attels attels   

___________________________________________________________________________

2015. gada 1. janvārī Eiropas Civilās aizsardzības Finanšu instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sadarbībā ar partneriem uzsāka projekta „Riska pārvaldības spējas, kas balstītas uz trūkumu identificēšanu Baltijas jūras reģionā” (From Gaps to Caps, ECHO/SUB/2014/693890) īstenošanu.

Projekta „From Gaps to Caps” - Riska pārvaldības spējas, kas balstītas uz trūkumu identificēšanu Baltijas jūras reģionā (BJR) idejas pamatā ir veicināt makro-reģionālu civilās aizsardzības stratēģiju īstenošanu un kopīgu makro-reģionālu novēršanas un sagatavotības pieeju galveno apdraudējumu un katastrofu situācijās. Šīs idejas mērķis saskan ar Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas Jūras Reģiona (EUSBSR) rīcības plāna prioritātes jomu „Secure”.

Jaunais projekts balstīts uz iepriekšējā projekta EUSBSR 14.3 rezultātiem, kurā uzsvars tika likts uz makro-reģionālā riska scenārijiem un nepilnību noteikšanu, un tas tika īstenots 2012.-2013.gada laikā. Šajā projektā tika izstrādāti seši riska scenāriji, kas atspoguļo kopīgos apdraudējumus BJR (ekstremāli laika apstākļi-vētra, plūdi, meža ugunsgrēki, gripas pandēmija, jūras negadījums, kodolavārija), pielāgota metodika apdraudējuma scenāriju izstrādei, kā arī analizētas iespējamo katastrofu ietekme, sekas un varbūtība.

Projekts From Gaps to Caps būs kā loģisks procesa turpinājums, kas nepieciešams visaptverošam katastrofu riska novērtējumam BJR, lai spētu atbildēt uz tādiem svarīgiem jautājumiem – vai mums ir pietiekams spējas, lai stātos pretī iespējamiem riskiem un apdraudējumiem. Risku un spēju novērtēšana ir savstarpēji saistīta, jo, izstrādājot riska scenārijus un novērtējot to varbūtību un iespējamo ietekmi, mums ir nepieciešams aptuveni noteikt nepieciešamās spējas. Tādēļ projekta ietvaros, izstrādājot riska pārvaldības spēju vadlīnijas, nepieciešamas ņemt vērā apdraudējuma scenāriju analīzi, ieskaitot BJR esošo pieredzi riska pārvaldības spēju novērtēšanā, mācību un izpētes novērtēšanu un analīzi, kā arī pieredzes novērtēšana no notikušajām katastrofām BJR.

Projekta rezultāti būs noderīgi ne tikai nacionālai riska novērtēšanai un datu uzkrāšanai, bet arī kalpos par pamatu pārrobežu spēju noteikšanai BJR, jo katastrofām bieži ir pārrobežu raksturs, kas ietekmē vairāk nekā vienu valsti. Projekta ietvaros tiks ņemts vērā ISO standartu vadlīnijas (ISO/CD 22 325) par katastrofu pārvaldības spēju novērtēšanu, kuras paredzēts publicēt 2015.gada sākumā.

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt turpmāku nacionālo riska pārvaldības spēju novērtēšanu ES dalībvalstīs, atbilstoši ES lēmumam par Savienības Civilās aizsardzības mehānismu izveidošanu.

Projekta mērķis ir veidot zināšanas par katastrofu riska pārvaldības spēju novērtēšanu un attīstīt kopēju izpratni par šāda veida novērtējuma lietderīgumu nacionālā līmenī un BJR ietvaros.

Lai sasniegtu mērķi, izvirzīti sekojoši apakšmērķi:

1) Izplatīt un veicināt zināšanas par aktuālajām katastrofu riska pārvaldības spējām, un šo zināšanu izmantošanu starp civilās aizsardzības lēmuma pieņēmējiem makro-reģionālā un Eiropas kontekstā.

2) Veidot izdevumus un publikācijas par nākotnes nacionālajiem riska pārvaldības spēju novērtējumiem BJR.

3) Iesaistīt ekspertus un vadošās institūcijas no dažādām nozarēm un līmeņiem, kuri veic vai ir iesaistīti civilās aizsardzības jomā un riska pārvaldības spēju novērtējumu darbā.

Sagaidāmie rezultāti:

1) Uzlabotas projekta dalībvalstu spējas, lai sagatavotu un pārskatītu nacionālo katastrofu riska novērtējumu un ar to saistīto spēju novērtēju, kas ietekmē arī novēršanas jomu.

2) Pieaugoša spēja nodrošināt salīdzināmību starp nacionāliem spēju novērtējumiem BJR, izstrādājot visaptverošu un kopīgu ietvaru un terminoloģiju novēršanas jomā.

3) Pieaugoša sapratne par pārrobežu apdraudējumiem starp atbildīgajām institūcijām BJR, kuras atbildīgas par nacionālajiem spēju novērtējumiem.

4) Uzlabota izpratne un apziņa starp BJR valstīm par pārrobežu vajadzībām kompleksu un sarežģītu katastrofu gadījumos.

5) Uzlabota gatavība starp projekta dalībvalstīm, lai nodrošinātu reaģēšanu kompleksu un sarežģītu katastrofu gadījumos.

Vadošais partneris: Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas departaments.

Projekta partneri:

-        Latvijas Republikas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

-        Igaunijas glābšanas pārvalde;

-        Somijas Republikas Iekšlietu ministrija;

-        Islandes Universitāte;

-        Frederiksundas – Halsnatas ugunsdzēsības un glābšanas dienests – Dānija

-        Hamburgas ugunsdzēsības un glābšanas dienests – Vācija;

-        Norvēģijas Civilās aizsardzības un ārkārtējo situāciju plānošanas direktorāts;

-        Varšavas Ugunsdzēsības dienesta skola – Polija;

-        Zviedrijas Civilās aizsardzības aģentūra;

-        Baltijas jūras valstu padomes sekretariāts.

Projekta finansējums: 642 357,55 EUR (VUGD daļa 35 495,47 EUR, Valsts līdzfinansējums 8 873,87 EUR).

Projekta realizācijas laiks: 2015. gada 1. janvāris - 2016. gada 31. decembris.

Projekta gala ziņojums