Statuss:
Noslēdzies
.

attels

Eiropas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta projekts

Starptautiskā semināra organizēšana par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām katastrofu pārvaldīšanas ciklā” (PwD in disaster management cycle)

ECHO/SUB/2014/691794

2014.gada 1.novembrī Eiropas Civilās aizsardzības Finanšu instrumenta ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) uzsāka projekta „Starptautiskā semināra organizēšana par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām katastrofu pārvaldīšanas ciklā” (PwD in disaster management cycle, ECHO/SUB/2014/691794) īstenošanu.

Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā VUGD ir atbildīgā institūcija par Eiropas Padomes civilās aizsardzības darba grupu (PROCIV). Katrai prezidējošajai valstij ir iespēja realizēt vienu projektu Eiropas Civilās aizsardzības Finanšu instrumenta ietvaros, lai veicinātu savas prioritātes virzīšanu un nozīmīgumu. VUGD izvēlēta prioritāte ir cilvēku ar invaliditāti vajadzības katastrofu pārvaldīšanas ciklā. Projekta kulminācijas fāzē Rīgā notika starptautiskais darba seminārs, kurā tika aicināti eksperti no ES dalībvalstīm, Āzijas valstīm, Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas. Semināra atklāšanas ceremonijā piedalījās Iekšlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre, Labklājības ministre, Eiropas Komisijas pārstāvis, Eiropas Parlamenta deputāte un ANO Katastrofu risku mazināšanas Eiropas biroja vadītāja. Seminārs norisinājās 2015.gada 12.-13.janvārī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Galvenie darba semināra virzieni ir šādi:

  • Cilvēku ar invaliditāti vajadzības katastrofu pārvaldīšanas ciklā;
  • Labās prakses piemēri civilās aizsardzības jomā cilvēkiem ar invaliditāti;
  • Jaunās tehnoloģijas un inovācijas risinājumi civilās aizsardzības joma cilvēkiem ar invaliditāti.

Darba semināra laikā norisinājās arī izstāde, aicinot piedalīties privātās/sabiedriskās organizācijas, lai demonstrētu jaunus tehnoloģiskos risinājumus cilvēkiem ar invaliditāti.

Projekta mērķis: veicināt cilvēku ar invaliditāti vajadzības iekļaušanu katastrofu pārvaldīšanā un to rezultātu atspoguļošanuPadomes secinājumu formā (politiskais dokuments) un to turpmāko iekļaušanu jaunajā Katastrofu riska mazināšanas ietvarā, kuru apstiprinās 2015.gada 14.-18.maijā Japānā.

Projekta atbalstītāji:

  • Eiropas Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts (DG ECHO);
  • Apvienoto Nāciju Organizācijas Katastrofu riska mazināšanas birojs (UNISDR);
  • Organizācijas Eiropas Padome (Council of Europe);
  • Eiropas Invaliditātes forums (EDF).

Projekta finansējums: 113 548,00 EUR (Valsts līdzfinansējums 28 387,00 EUR)

Projekta realizācijas laiks: 2014. gada 1. novembris - 2015. gada 28.februāris

attels attels attels