Statuss:
Noslēdzies
logo

"Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos II"

Projekta mērķis - uzlabot riska vadības un ārkārtas situāciju pakalpojumu pieejamību Latvijas - Lietuvas pierobežas teritorijā.

Projekta uzdevumi:

  1. izveidot drošu datu pārraides tīklu un pilnveidot saistošos riska vadības dokumentus Zemgales un Šauļu pierobežas pašvaldībās;
  2. stiprināt institūciju kapacitāti pielietojot riska vadības informācijas sistēmu;
  3. uzlabot riska vadības infrastruktūru, nodrošinot ātrāku reaģēšanas iespēju katastrofu likvidēšanā pierobežas teritorijā;

Projekta vadošais partneris - Jelgavas pilsētas pašvaldība. Projekta īstenošanā iesaistīti 5 partneri no Latvijas un Lietuvas - Jelgavas pilsētas pašvaldība, Šauļu pilsētas pašvaldība, Latvijas VUGD, Lietuvas VUGD, Jelgavas rajona padome.

Projekta ietvaros pilnveidota riska vadības informācijas sistēma un iegādāts nepieciešamais IT aprīkojums, uzlaboti civilās aizsardzības plāni un izstrādāti risku novērtējums Jelgava un Šauļu pašvaldībās, izveidots daudzfunkcionāls riska vadības centrs Lietuvas VUGD Šauļu nodaļai, iegādāts nepieciešamais glābšanas aprīkojumus Jelgavas ugunsdzēsējiem, divas ātrās medicīnas automašīnas Šauļu Neatliekamās medicīnas palīdzības punktam, uzstādīta trauksmes un apziņošanas sistēma Šauļu pilsētā, izveidots slēgtu datu pārraides tīkls Jelgavas pilsētā, stiprināta 150 riska vadības speciālistu kapacitāte.

Kopumā projekta īstenošanas gaitā stiprināta pārrobežu sadarbība starp krīzes situāciju novēršanā iesaistītajām institūcijām un uzlabota iedzīvotāju drošība

Projekts tika īstenots: 2009. gada marts - 2011.gada 1.janvāris

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Slovākiju un Čehijas Republiku

2009.gada septembra otrajā pusē vairāki VUGD pārstāvji kopā ar kolēģiem no Lietuvas un Jelgavas pašvaldības pārstāvjiem projekta ietvaros devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Slovākiju un Čehijas Republiku. Brauciena laikā tā dalībnieki varēja iepazīties ar vienu no labākajām riska vadības informācijas sistēmām Eiropā.

22.septembrī mūsu dienesta pārstāvji ieradās Slovākijā, lai tiktos ar glābšanas dienestu pārstāvjiem un apmeklētu Ugunsdzēsības augstskolu. Riska vadības fakultātē Žilinas universitātē VUGD Informācijas tehnoloģiju un telekomunikācijas nodaļas priekšniekam A.Pokšānam bija iespēja iepazīties ar IT sistēmas pielietojumu riska vadībā.

Nākamajās dienās delegācija ieradās Čehijas Republikā. Šeit VUGD priekšnieka vietnieks A.Lieljuksis kā atbildīgais par civilo aizsardzību un krīžu vadību, kā arī A.Pokšāns, iepazinās ar vienu no ES labākajām riska vadības informācijas sistēmām un redzēja to ikdienas darbā. Čehijas Republikas Krīzes vadības centra vadītājs un citi pārstāvji iepazīstināja mūsu delegāciju ar riska plāna izstrādes principiem un to praktisko pielietojumu, bet vēlāk Dienvid-Moravinas Riska vadības centrā tika demonstrēts EMOFF sistēmas pielietojums, kā arī rīcības vadība ārkārtas situācijās.

Šī brauciena laikā tika iegūta ļoti noderīga pieredze, ko varēs pielietot gan VUGD ikdienas darbā, gan stratēģisku lēmumu pieņemšanā, gan konkrētā projekta ieviešanā.

att att
att att

ES projekta ietvaros VUGD Jelgavas daļa saņem jaunu automašīnu

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļa starptautiskā projekta ietvaros saņēma jaunu automašīnu Mersedes Benz Sprinter 313, kas ir speciāli aprīkota glābšanas darbu veikšanai uz ūdens, un būtiski uzlabos VUGD Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas taktiskās spējas glābšanas darbos uz ūdens.

Pateicoties jaunajai tehnikai un inventāram būtiski uzlabosies VUGD Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļa ūdenslīdēju darba apstākļi un darba efektivitāte.

att att
att  

Zemgalē atklāj reģionālo sakaru centru

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigādē, 2010. gada 1.decembrī, atklāja reģionālo sakaru centru. Svinīgajā pasākumā piedalījās iekšlietu ministre Linda Mūrniece, VUGD priekšnieks Ainars Pencis, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, un pārstāvji no dienestiem, ar kuriem notiek visciešākā sadarbība - Valsts un pašvaldības policijas, Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta, Zemessardzes un Latvijas dzelzceļa.