Statuss:
Noslēdzies

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības turpināšana iedzīvotāju un vides aizsardzības jomā

VUGD 2009.gada 2.janvārī iesaistījās Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektā „Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības turpināšana iedzīvotāju un vides aizsardzības jomā" (LLI-005).

Projekta mērķis - uzlabot glābšanas dienestu efektivitāti, balstoties un reāliem sadarbības plāniem un informācijas aprites sistēmu starp ārkārtas situāciju vadībā iesaistītajām institūcijām pierobežā. Uzlabot tehnisko infrastruktūru un ekipējuma kvalitāti. Projekta mērķa grupa ir Latvijas un Lietuvas pierobežas glābšanas un ugunsdzēsības dienestu darbinieki, kas tieši ir iesaistīti ārkārtas situāciju vadībā.

Projekta uzdevumi:

1. celt glābšanas dienestu taktisko potenciālu, organizējot praktiskās mācības;

2. atjaunot uz robežas esošo ugunsdzēsības un glābšanas dienestu tehnisko infrastruktūru, iepērkot speciālo tehniku ugunsgrēku dzēšanai un plūdu seku likvidācijai;

3. projekta ietvaros iepirktās tehnikas un ekipējuma nodošana pierobežas glābšanas dienestiem, kā arī apmācība darbā ar jaunajām iekārtām.

Projekta kopējais finansējums: 1 978 864,92 EUR (ERAF finansējums - 1 682 035,18 EUR), Latvijas VUGD kopējais finansējums 794 649,17 EUR (ERAF finansējums 675 451,79 EUR)

Projekta vadošais partneris - Šauļu apgabala Ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Projekta īstenošanā iesaistīti 2 partneri no Latvijas un Lietuvas - Latvijas VUGD, Lietuvas VUGD.

Projekta ietvaros tika plānoti pasākumi pierobežas glābšanas dienestu darba efektivitātes celšanai. Tika iepirkta speciālā glābšanas tehnika un ekipējums, kā arī veikti darbinieku kvalifikācijas celšanas pasākumi, kuru laikā ugunsdzēsēji iepazinās ar jaunākajiem sasniegumiem zinātnes un tehnoloģiju attīstībā, kas tieši skar dabas un tehnogēno katastrofu seku novēršanu un profilaksi, kā arī tika organizētas kopīgas teorētiskās un praktiskās mācības 90 Latvijas un Lietuvas glābšanas un ugunsdzēsības dienestu virsniekiem pieredzes apmaiņas nolūkos.

Kopumā projekta īstenošanas gaitā stiprināta pārrobežu sadarbība starp ugunsdzēsības dienestiem, tādējādi uzlabojot vides un iedzīvotāju drošību Latvijas Lietuvas pierobežā.

Projekts tika īstenots no 2009. gada janvāra līdz 2010. gada decembrim.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekta ietvaros aizvadītie semināri

Projekta ietvaros tika sagatavoti divi semināri – Šauļos 2009. gada 7.oktobrī un Jelgavā 2009. gada 14.oktobrī par Latvijas un Lietuvas speciālo dienestu sadarbību ārkārtas situācijās uz robežas.

Šauļos semināra laikā tika apspriesti vairāki aktuāli jautājumi. Piemēram, Latvijas - Lietuvas robežas šķērsošana ārkārtas situācijās no likumdošanas viedokļa. Seminārs bija vērsts uz praktisku jautājumu risināšanu, par to liecina tas, ka par lektoriem tika pieaicināti gan vairāki Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji, gan Lietuvas valsts robežsardzes pārstāvis Minvudas Kokmanas, gan valsts ceļu un transporta inspekcijas pārstāvji Virgiliuss Statkus un Arūnas Pranckevičius. Turklāt semināra laikā uzmanība tika veltīta lietām, kas ikdienā skar glābšanas dienestu virsniekus pierobežā. Piemēram, Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis prezentēja savas struktūrvienības ugunsdzēsības mašīnas un to tehnisko aprīkojumu, kas tieši tiktu iesaistītas ārkārtas situāciju novēršanā pierobežā, ja rastos tāda nepieciešamība.

Seminārā piedalījās vairāk kā 30 pārstāvji no Lietuvas un Latvijas glābšanas dienestiem - pārsvarā virsnieki, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar pierobežu.

Savukārt 14.oktobra seminārs Jelgavā vairāk bija veltīts Latvijas puses problēmām, ar kurām saskaras glābšanas darbos iesaistītie dienesti pierobežā. Tika pārrunāti jautājumi, kas skar pirmās palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijās, bīstamo vielu transportēšanu pāri Latvijas - Lietuvas robežai pa sauszemes ceļiem, civilās aizsardzības prasības un robežšķērsošanas prasības glābšanas dienestu darbiniekiem ārkārtas situācijās. Arī šajā seminārā kā lektori bija pieaicināti speciālisti, kas ikdienā saskaras ar ārkārtas situāciju vadību vai robežas šķērsošanu: Jānis Verzemnieks (Katastrofu medicīnas centrs), Andris Melkers (Valsts policija), Mārtiņš Baltmanis (VUGD) un Vidmants Rinkūns (Valsts robežsardzes pārstāvis).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekta ietvaros iegādāta tehnika Lietuvas VUGD

2009.gada 19.februārī lietuviešu kolēģi demonstrēja kopējā projekta ietvaros iegādāto ugunsdzēsības tehniku. Uzaicināto personu vidū bija arī Lietuvas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks ģenerālis R. Banulis, kā arī tā laika Latvijas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks ģenerālis A. Pencis, kuri atzinīgi novērtēja jaunās tehnikas iespējas.

att  att

att  att

att  att

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zemgales reģiona brigāde un Šauļu apgabala Ugunsdzēsības un glābšanas departaments paraksta savstarpējas palīdzības sniegšanas plānu

2010.gada 17.decembrī norisinājās projekta noslēguma konference, kura ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Jelgavas daļa saņēma jaunu autocisternu un autokāpnes, kā arī VUGD Zemgales reģiona brigādes un Šauļu apgabala Ugunsdzēsības un glābšanas departamenta pārstāvji parakstīja savstarpējas palīdzības sniegšanas plānu. Pasākums notika Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes „Meitenes muitas kontroles punktā", Jelgavas novada Elejas pagastā.

Abu valstu amatpersonas uzrunāja projekta dalībniekus, prezentēja ugunsdzēsības un glābšanas tehniku un projekta ieviešanas gaitu.

 

att

att

att

att