Statuss:
Noslēdzies
attels

European Union Strategy for the Baltic Sea Region Flagship Project 14:3 on Macroregional Risk Scenarios and Gap identification

Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instrumenta finansētais projekts „Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionā 14.3” (EUSBSR 14.3) īsteno ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas 14 prioritātes 14.3 punktu, ko 2009. gada oktobrī apstiprināja Eiropas Padome.

Projekta mērķis ir izstrādāt risku scenārijus un to trūkumu analīzi pārrobežu un makroreģionālā līmenī. Tā ietver arī trīs detalizētākas jomas: plūdu, meža ugunsgrēku un radioaktīvā drošība.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests piedalīsies trīs projektā paredzēto uzdevumu izpildē:

 • Makroreģionālo risku scenāriju un to trūkumu analīzes izstrādāšana, projekta pieteikuma veidlapā izmantots apzīmējums C (turpmāk – uzdevums C);
 • Plūdu novēršanas scenāriju izstrādāšana, kā arī labās prakses apmaiņa makroreģionālajā kontekstā, projekta pieteikuma veidlapā izmantots apzīmējums D (turpmāk – uzdevums D);
 • Meža ugunsgrēku novēršanas scenāriju izstrādāšana, kā arī labās prakses apmaiņa makroreģionālajā kontekstā, projekta pieteikuma veidlapā izmantots apzīmējums E (turpmāk – uzdevums E).

Vadošais partneris: Baltijas jūras valstu padomes sekretariāts.

Projekta partneri:

 • Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
 • Frederiksundas – Halsnatas ugunsdzēsības un glābšanas dienests – Dānija;
 • Igaunijas glābšanas dienesta pārvalde;
 • Somijas Radiācijas drošības aģentūra;
 • Hamburgas ugunsdzēsības un glābšanas dienests – Vācija;
 • Lietuvas Republikas iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas departaments;
 • Norvēģijas Civilās aizsardzības un ārkārtējo situāciju plānošanas direktorāts;
 • Varšavas Ugunsdzēsības dienesta skola – Polija;
 • Zviedrijas Civilās aizsardzības aģentūra;
 • Zviedrijas Starptautiskās sadarbības attīstības aģentūra Baltijas jūras nodaļa.

Projekta kopējais finansējums: 660 000.00,- EUR (VUGD daļa 40 000.00,- EUR (līdzfinansējums 6 000.00,- EUR).

Projekta realizācijas laiks: 2012. gada 1. janvāris - 2013. gada 30. jūnijs.

__________________________________________________________________________

2012.gada 21.-22.novembrī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests organizēja un piedalījās Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instrumenta finansētā projekta „Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionā 14.3” (EUSBSR 14.3) uzdevuma D darba grupas sanāksmē. Uzdevums D projektā ir atbildīgs par plūdu novēršanas scenāriju izstrādāšanu, kā arī labās prakses apmaiņu makroreģionālajā kontekstā.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Hamburgas ugunsdzēsības un glābšanas akadēmijas, Lietuvas Republikas iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas departamenta, Frederiksundas – Halsnatas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (Dānija), Zviedrijas Institūta, Baltijas jūras valstu padomes sekretariāta, Varšavas Ugunsdzēsības dienesta skolas, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, Rīgas Tehniskās Universitātes, Rīgas domes un Igaunijas glābšanas dienesta departamenta.

attels attels

___________________________________________________________________________

2012.gada 4.-5.decembrī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests organizēja un piedalījās Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instrumenta finansētā projekta „Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionā 14.3” (EUSBSR 14.3) uzdevuma C darba grupas sanāksmē. Uzdevums C projektā ir atbildīgs par makroreģionālo risku scenāriju un to trūkumu analīzes izstrādāšanu

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Igaunijas glābšanas dienesta departamenta, Hamburgas ugunsdzēsības un glābšanas akadēmijas, Lietuvas Republikas iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas departamenta, Sanktpēterburgas ugunsdzēsības un glābšanas universitātes, Varšavas ugunsdzēsības dienesta skolas, Vācijas civilās aizsardzības biroja, Vācijas Ģeozinātņu pētījumu centra, SIA „PSI Grupa”, Latvijas Republikas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Norvēģijas Civilās aizsardzības un ārkārtējo situāciju plānošanas direktorāts, Baltijas jūras valstu padomes sekrateriāta, Zviedrijas civilās aizsardzības aģentūras, Zviedrijas jūras administrācijas, Valsts vides dienesta un Valsts meža dienesta.

attels attels
attels attels