Krīzes vadības padomes 2020.gada 4.februāra sēde par esošo situāciju, atbildīgo institūciju gatavību, risku analīzi, paveikto un plānoto rīcību gadījumā, ja reģionā un Latvijā tiek identificēta koronavīrusa klātbūtne

Krīzes vadības padomes 2020.gada 25.februāra sēde par aktuālo situāciju saistībā ar koronavīrusa izplatību Eiropā un iespējamiem nepieciešamajiem pasākumiem

Krīzes vadības padomes 2020.gada 2.marta sēde par aktuālo situāciju saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību, kā arī atbildīgo institūciju veiktajiem un plānotajiem pasākumiem

Krīzes vadības padomes 2020.gada 9.marta sēde par aktuālo situāciju saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību, kā arī atbildīgo institūciju veiktajiem un plānotajiem pasākumiem

Krīzes vadības padomes 2020.gada 12.marta sēde par aktuālo situāciju saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību un Pasaules veselības organizācijas paziņojumu, kā arī atbildīgo institūciju veiktajiem un plānotajiem pasākumiem

Krīzes vadības padomes 2020.gada 13.oktobra sēde par COVID-19 jautājumiem un LDDK

Krīzes vadības padomes 2020.gada 20.oktobra sēde par jautājumiem, kas skar COVID-19