Padoms Ugunsdrošība

Ārkārtējās situācijas laikā VUGD atbilstoši objektu epidemioloģiskās drošības videi turpina veikt plānotās un neplānotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības pārbaudes, lai mazinātu ugunsdrošības riskus.

Kā saņemt VUGD amatpersonu konsultācijas un atbildes uz jautājumiem?

Kā nosūtīt iesniegumu VUGD? #daridigitāli

Kādos gadījums jāsūta iesniegums VUGD?

  • lai saņemtu aktu par ugunsgrēku,
  • lai saņemtu atzinumu par būvobjekta vai telpu atbilstību ugunsdrošības prasībām,
  • lai informētu dienestu par citiem VUGD pārziņā esošiem jautājumiem.
Skaidrojums - kad jāraksta iesniegums VUGD