Civilā aizsardzība Jaunumi
Četri VUGD darbinieki - trīs vīrieši un viena sieviete stāv pie galdiņa uz kura izvietoti dažādi uzskates materiāli. Fonā redzami divi baneri.

Šonedēļ, 2022. gada 28.29.  jūnijā Briselē, Beļģijā notiek 7. Eiropas Savienības (ES) civilās aizsardzības forums, kurā piedalās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieka vietnieks pulkvedis Mārtiņš Baltmanis un VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks pulkvedis Ivars Nakurts.

Pasākumā piedalās dalībvalstu valdību, valsts, pašvaldību, reģionu iestāžu, ES institūciju, privātā sektora, zinātnisko kopienu, starptautisko partnerorganizāciju, ātrās reaģēšanas vienību pārstāvji un citi civilās aizsardzības un katastrofu krīžu pārvaldības eksperti, kuri diskutē par ES civilās aizsardzības mehānisma lomu krīžu pārvarēšanā, klimata noturības stiprināšanu, prevenciju, kopēju sagatavotību ES līmenī un reaģēšanu uz dabas un cilvēku izraisītām katastrofām un citiem jautājumiem.

VUGD piedalās arī foruma ietvaros organizētajā izstādē, kur dalās ar līdzšinējo veiksmīgo pieredzi, kopš 2019. gada īstenojot Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta “TRACK1” programmas projektus. Minētais finanšu instruments ir izveidots Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma ietvaros.

VUGD “TRACK1” programmas projektu pētījumi stiprina VUGD institucionālo kapacitāti, ir vērsti uz nākotnes investīciju plānošanu un dažādu tehnoloģisku sistēmu un infrastruktūras attīstību, tostarp projektu ietvaros notiek priekšizpēte katastrofu zaudējumu datubāzes ieviešanai un agrīnās brīdināšanas sistēmas modernizēšanai, Ugunsdzēsības, loģistikas un remonta bāzes un Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības koledžas apmācību kompleksu attīstībai, kā arī stacionāro un mobilo drošības klašu izveidei prevencijas pasākumiem un sabiedrības izglītošanai.