11. oktobrī Ministru kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu “Psiholoģiskā atbalsta kursa noteikumi”, kas pilnveido un apkopo psiholoģiskā atbalsta kursa organizēšanas nosacījumus Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbiniekiem (turpmāk – nodarbinātie), nosakot noteikumus attiecībā uz psiholoģiskā atbalsta kursa saņemšanas un organizēšanas kārtību, ēdināšanas un naktsmītnes nodrošināšanu,  dienesta pienākumu izpildes laika uzskaites, kā arī ceļa izdevumu segšanas kārtību.

Psiholoģiskā atbalsta kursa programma tiek veidota, lai veicinātu un noturētu nodarbināto psiholoģisko stabilitāti, mazinātu emocionālās spriedzes un trauksmes pakāpi, paaugstinātu stresa noturību, mazinātu vai novērstu izdegšanas sindroma attīstību, kā arī lai sniegtu iespēju nodarbinātajiem pilnveidot ar psiholoģiju saistītās zināšanas dienesta pienākumu veikšanai.

Apmaksātu psiholoģiskā atbalsta kursu Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā (IeM VSC) varēs saņemt arī NMPD darbinieki, kuri ir iesaistīti neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā.

Lai nodrošinātu, ka psiholoģiskā atbalsta kursu prioritāri saņem nodarbinātie, kuriem tas rekomendējams, pirms šī kursa tiek veikta psiholoģiskā stāvokļa novērtēšana, ko veic IeM VSC vai NMPD psihologs. Psiholoģiskā stāvokļa novērtējuma ietvaros nodarbinātajiem būs jāaizpilda aptaujas anketu.

Nodarbinātajiem ir tiesības saņemt psiholoģiskā atbalsta kursu, ja konstatējamas izdegšanas pazīmes, kas ietekmē fizisko un psihoemocionālo veselību; vērojamas izteiktas psihoemocionālās vai fizioloģiskās reakcijas pēc traumatiskiem notikumiem darbā vai ārpus darba; ir pazīmes, ka darba apstākļi var ietekmēt darbinieka fizisko un psihoemocionālo veselību, samazināt profesionālās spējas, veicināt fizisku un garīgu izsīkumu.

Psiholoģiskā atbalsta kursa maksimālais ilgums ir līdz 12 kalendārajām dienām. Kursa laikā IeM VSC organizē un apmaksā nodarbinātajiem ēdināšanu trīs reizes dienā. Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina naktsmītni un apsaimniekošanu telpās, kas tiek izmantotas kursa organizēšanai. Kursa ietvaros ietilpst apmaksāta ēdināšana, sporta telpas un naktsmītne arī sestdienā, svētdienā un valstī noteiktajā svētku dienā.

IeM VSC veic uzskaiti par nodarbināto dalību kursā un pēc kursa beigām vai tā pārtraukšanas nosūta iestādei izziņu ar apliecinājumu par dalību.

Psiholoģiskā atbalsta kursa laikā nodarbinātie ir individuāli atbildīgi par to, ka tiem nav veselības ierobežojumu dalībai paredzētās nodarbībās. Līdz ar to kursa dalībniekam ir pienākums informēt par ierobežojumiem dalībai kursā.

Nodarbinātajiem attiecīgā iestāde sedz ceļa izdevumus nokļūšanai uz kursa saņemšanas vietu un atpakaļ uz dzīvesvietu. Ja nodarbinātais izmanto sabiedrisko transportu, izdevumus viņam kompensē pilnā apmērā, ņemot vērā sabiedriskā transporta biļešu cenu attiecīgajā maršrutā. Savukārt, ja nodarbinātais izmanto savā īpašumā vai valdījumā esošu transportlīdzekli, tad ceļa izdevumus viņam kompensē atbilstoši minimālajai braukšanas cenai sabiedriskajā transportā attiecīgajā maršrutā.

Šī gada jūnijā stājās spēkā grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, uzdodot Ministru kabinetam noteikt apmaksāta psiholoģiskā atbalsta kursa saņemšanas nosacījumus un tā organizēšanas kārtību.