APSTIPRINU
Ministru prezidents,
Krīzes vadības padomes priekšsēdētājs
_______________ E.Siliņa

LATVIJAS REPUBLIKAS KRĪZES VADĪBAS PADOMES
SĒDES DARBA KĀRTĪBA
2024.gada 30.janvārī plkst.09.00
(Brīvības bulvārī 36, Rīgā, Zaļā zāle, kā arī platformā WEBEX)

 1. Ņemot vērā Nacionālās drošības likuma 23.panta otrajā daļā noteikto uzdevumu - Ministrijas prognozē to kompetencē esošo nozaru apdraudējumus un plāno apdraudējumu novēršanu, pārvarēšanu un iespējamo seku likvidēšanu. Nozaru apdraudējumu novēršanas, pārvarēšanas un iespējamo seku likvidēšanas plānus ministrijas iesniedz apstiprināšanai attiecīgajiem Ministru kabineta locekļiem. Plānu projektus pirms apstiprināšanas ministrijas iesniedz izvērtēšanai Krīzes vadības padomē. Apstiprinātos plānus ministrijas iesniedz Krīzes vadības padomē izmantošanai padomes darbā - Krīzes vadības padome izskata šādu ministriju Nozaru apdraudējumu novēršanas, pārvarēšanas un iespējamo seku likvidēšanas plānu projektus (IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA):
  (Krīzes vadības padomes sekretariāts, ministrijas)
 • Aizsardzības ministrija
 • Ārlietu ministrija
 • Ekonomikas ministrija
 • Finanšu ministrija
 • Iekšlietu ministrija
 • Izglītības un zinātnes ministrija
 • Klimata un enerģētikas ministrija
 • Kultūras ministrija
 • Labklājības ministrija
 • Satiksmes ministrija
 • Tieslietu ministrija
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 • Veselibas ministrija
 • Zemkopības ministrija
 • KVPS kopsavilkums par ministriju sagatavotajiem Nozaru apdraudējumu novēršanas, pārvarēšanas un iespējamo seku likvidēšanas plānu projektiem
 1. Civilās aizsardzības sistēma - Institūciju loma, atbildība un sadarbības mehānismi.
  (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)
 1. Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī / Krīzes vadības padome un tās sekretariāts.
  (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)
 1. Citi jautājumi.

Krīzes vadības padomes sekretariāta
vadītāja pienākumu izpildītājs                                                          K.Druvaskalns