APSTIPRINU

Ministru prezidente,
Krīzes vadības padomes priekšsēdētāja

L.Straujuma
2015.gada 13.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS KRĪZES VADĪBAS PADOMES
SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2015.gada 8.decembrī
plkst. 11.00 (pēc Ministru kabineta komitejas sēdes)
Rīgā, Brīvības bulvārī 36, Ministru prezidentes zālē (3.stāvā)

  1. Ziņojums par 2014.gada 21.jūlija Krīzes vadības padomes (turpmāk – KVP) sēdes protokolā Nr. 28  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) doto uzdevumu (1.§, 2.un 4.punkts ) izpildi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

  1. Ziņojums par likumprojekta “Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likums” izskatīšanas gaitu Saeimā.

Iekšlietu ministrija

  1. Ziņojums par ministriju sagatavotajiem un Krīzes vadības padomes sekretariātā (turpmāk – KVPS) iesniegtajiem nozaru apdraudējuma plāniem.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests / KVPS

  1. Informatīvais ziņojums par Latvijas risku novērtēšanas rezultātiem.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

  1. Ziņojums par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju apmācību.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

  1. Ziņojums par bukleta “Vai tu zini, ko darīt ārkārtas gadījumos?” izstrādes gaitu un tā prezentācija.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

  1. Ziņojums par sagatavoto videomateriālu “Īsfilma par tālruni 112” un tā izplatīšanas iespējām.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

  1. Citi jautājumi.

Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītājs                    O.Āboliņš