Sporta aktualitātes
Uzbekistāna

No 2021. gada 12. līdz 16. novembrim Taškentā (Uzbekistānas Republika) notika Starptautiskās ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijas (turpmāk - SUGSF) dalībvalstu ugunsdzēsēju un glābšanas dienestu vadītāju XXII Starptautiskā konference. Tajā  piedalījās  pārstāvji  no  22  valstīm: Austrijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Bulgārijas, Čehijas, Horvātijas, Grieķijas, Jordānijas, Igaunijas, Katara, Kazahstānas, Ķīnas, Krievijas, Mongolijas, Polijas, Senegālas, Serbijas, Slovākijas, Turcijas, Vācijas, Uzbekistānas un Latvijas.        

Taškentā 22 valstu pārstāvji diskutēja par SUGSF attīstību, starptautisko sadarbību, kā arī par 2022. gada pasaules čempionātu ugunsdzēsēju un glābšanas sportā organizēšanu un rīkošanu.

SUGSF prezidents A. Čuprijans atzīmēja ugunsdzēsēju un glābšanas sporta globālās kustības nozīmi starptautiskajā arēnā. Katru gadu sportistu un viņu atbalstītāju rindas papildinās, parādās jauni čempionu vārdi un tiek uzstādīti jauni pasaules rekordi. Attīstoties starptautiskajam ugunsdzēsēju un glābēju sportam, mēs apvienojam un stiprinām pasaules valstu ugunsdzēsības un glābšanas spēkus, tādejādi sniedzot ieguldījumu mūsu kopīgo uzdevumu risināšanā - novērst ārkārtas situācijas un glābt cilvēku dzīvības.

Būtiska loma šajā procesā ir SUGSF, kurš nosaka vektoru ugunsdzēsēju un glābšanas sporta attīstībai un aktīvi popularizē ugunsdzēsēju un glābēju profesiju.

Konferencē  SUGSF izpildkomitejas direktors Andrejs Kaļiņins uzstājās ar ziņojumu par paveikto 2021. gadā. Viņš izteica pateicību par pasaules čempionāta rīkošanu Horvātijas Republikai un Kazahstānas Republikai. Šie pasaules čempionāti ir pievienojuši vēl vienu lappusi pasaules ugunsdzēsības un glābšanas dienestu vēsturē.

Tika apstiprināti jauni pasaules rekordi ugunsdzēsības un glābšanas sporta disciplīnās starp vīriešiem, sievietēm, zēniem, junioriem meitenēm un juniorēm. Starptautiskās kategorijas tiesnešu sporta nosaukumi ugunsdzēsības un glābšanas sportā tika piešķirti Kazahstānas Republikas, Mongolijas, Krievijas Federācijas, Uzbekistānas Republikas un Horvātijas Republikas pārstāvjiem. Šobrīd SUGSF ir 122 starptautiskās kategorijas tiesneši.

Vēl viens svarīgs konferences jautājums bija Federācijas organizatoriskās un juridiskās formas maiņa. 2021. gada 9. novembrī Krievijas Federācijas Tieslietu ministrija izsniedza Starptautiskajai asociācijai "Starptautiskā ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācija" reģistrācijas apliecību.

Īpaša konferences dalībnieku uzmanība tika pievērsta 2022. gada pasaules čempionātu organizēšanai un norisei, prezentējot video prezentāciju par pasaules čempionāta norisi 2022. gadā Samarkandā (Uzbekistānas Republika) un Brestā (Baltkrievijas Republika).

Pārsteidzošs notikums konferences pirmajā dienā bija sertifikātu pasniegšana par pievienošanos SUGSF: Serbijas Republikas Iekšlietu ministrijai, Slovākijas Republikas Ugunsdzēsības sporta asociācijai, kā arī asociēto biedru - “IFEX Technology” un “Simvent” uzņēmumiem.

Federācijas 20. gadadienā A. Čuprijans pasniedza jubilejas medaļas "Starptautiskās ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijas XX gadi" SUGSF dalībvalstu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu vadītājiem.

Konferencē tika izskatīti šādi jautājumi:

 1. Pārskats par starptautiskajām sporta aktivitātēm un Starptautiskās ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijas rezultātiem 2021. gadā.
 2. Pārskats par Pasaules čempionāta ugunsdzēsības un glābšanas sportā norisi, rezultātiem un galvenās tiesnešu kolēģijas darbu 2021. gadā:
 •  XVI Pasaules čempionāts vīriešiem un VII Pasaules čempionāts sievietēm ugunsdzēsības un glābšanas sportā "Karaganda-2021";
 •  X Pasaules čempionāts starp jauniešiem un junioriem un VI Pasaules čempionāts starp meitenēm un juniorēm ugunsdzēsības un glābšanas sportā "Čakoveca-2021".

     

3. Par sportistu dopinga pārbaužu norisi un rezultātiem XVI Pasaules čempionātā vīriešiem un VII Pasaules čempionātā sievietēm ugunsdzēsības un glābšanas sportā "Karaganda-2021".

4. Pārskats par Starptautiskās ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijas Sporta un tehniskās komitejas darbu 2021. gadā.

5.  Pārskats par Starptautiskās ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijas Sporta un disciplinārlietu komisijas darbu 2021. gadā.

     6. Pasaules rekordu apstiprināšana ugunsdzēsības un glābšanas sporta disciplīnās vīriešiem, sievietēm, zēniem, junioriem, meitenēm un juniorēm uz 2022. gada 1. janvārī.

     7.  Par sporta nosaukuma "Starptautiskās kategorijas tiesnesis" piešķiršanu ugunsdzēsības un glābšanas sportā.

     8.  Par Pasaules čempionāta norisi 2022. gadā (foto-video prezentācija):

 • XVII Pasaules čempionāts vīriešiem un VIII Pasaules čempionāts sievietēm ugunsdzēsības un glābšanas sportā;
 •  XI Pasaules čempionāts jauniešiem un junioriem un VII Pasaules čempionāts meitenēm un juniorēm ugunsdzēsības un glābšanas sportā.

     9.    Starptautiskās ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijas galveno sporta pasākumu plāna 2022. gadam un ilgtermiņa plāna 2022. - 2025. gadam saskaņošana un apstiprināšana.

   10.  Sacensību rīkošanas noteikumu 2022. gadā apspriešana un apstiprināšana:

 • XVII Pasaules čempionāts vīriešiem un VIII Pasaules čempionāts sievietēm ugunsdzēsības un glābšanas sportā;
 •  XI Pasaules čempionāts jauniešiem un juniorēm un VII Pasaules čempionāts meitenēm un juniorēm ugunsdzēsības un glābšanas sportā.

 11.  Pasaules čempionātu galvenās tiesnešu kolēģijas 2022. gadam saskaņošana un apstiprināšana:

 •  XVII Pasaules čempionāts vīriešiem un VIII Pasaules čempionāts sievietēm ugunsdzēsības un glābšanas sportā;
 •  XI Pasaules čempionāts jauniešiem un junioriem un VII Pasaules čempionāts meitenēm un juniorēm ugunsdzēsības un glābšanas sportā.

 12. Viesošanās Samarkandā, iepazīstot pilsētas infrastruktūru, XVII pasaules čempionātu ugunsdzēsības un glābšanas sportā norises vietas (stadions, viesnīcas utt.), kā arī Ārkārtas situāciju ministrijas Augstākas apmācības centra apmeklēšana un ekskursija pa Samarkandu .

 13.  Papildinājumu, izmaiņu veikšanas un priekšlikumu apspriešana:

 •  sacensību noteikumos ugunsdzēsības un glābšanas sportā;
 • starptautiskas sacensības reglamentā ugunsdzēsības un glābšanas sportā.

14.  Starptautiskās ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijas finanšu pārskats par 2021. finanšu gadu.

15. Par izmaksu tāmes 2022. gadam apstiprināšanu, mērķiemaksu apmēru un to maksāšanas kārtību.

16.  Rezolūciju pieņemšana.

17.  Pieredzes apmaiņa starp valstīm ugunsdzēsības un glābšanas sporta jomā.

Papildu informācija: https://interfiresport.com/activity/events-of-the-international-sport-federation-of-firefighters-c1/xxii-international-conference-i58.html

 

Uzbekistāna
Uzbekistāna

 

Uzbekistāna