Sporta aktualitātes

Laikā no 4.jūlija – 13.jūlijam Baltkrievijā XVII Starptautiskajā jauno ugunsdzēsēju – glābēju salidojumā tikās 15 komandas no 14 valstīm – Azerbaidžānas, Armēnijas, Apvienoto Arābu Emirātiem,  Baltkrievijas, Bulgārijas, Gruzijas, Kirgiztānas, divas komandas no Krievijas, Latvijas, Polijas, Serbijas, Ukrainas, Uzbekistānas, Vācijas. Latvijas komandu šogad pārstāvēja – Grieta Pūce, Sabīne Kapture, Martina Līva Kļaviņa, Amanda Čākure, Rolands Reiziņš, Aivis Sīmanis un Kristaps Pētersons. Salidojuma laikā jaunieši sacentās desmit dažādos konkursos – sacensībās.

attēls

Šo dienu laikā tik daudz un dažādu konkursu, kuru laikā jāparāda sportiskā veiklība, koncentrēšanās spējas, labi attīstīta vizuālā uztvere un psiholoģiskā noturība. Peldēšanas stafete, konkurss ''Vizītkarte'', “Ugunsdzēsības stafete”, kur jādemonstrē prasmes ugunsdzēsības sportā, cietušā transportēšanā, spējā orientēties piedūmotā telpā, veikli un prasmīgi uzvelkot ugunsdzēsības tērpu, precīzā mērķa piepildīšanā ar ūdeni. ‘’Ugunsdzēsības daudzcīņā” visi etapi jāveic elpošanas aparātos, jāsatin un pareizi jāsavieno šļūtenes, jāpārvieto automašīnas riepas. Savukārt  ''Informatīvā plakāta veidošanas'' konkursa tēmu dalībnieki uzzina dienu pirms konkursa un šogad tā bija ‘’Ugunsgrēku novēršana ekosistēmā”. Grūtākais – atrast ideju, noformulēt teicienu, kurš liek cilvēkiem aizdomāties, sadalīt pienākumus, jo plakātu jaunieši zīmēja trīs stundas bez pieaugušo līdzdalības. Mūsu jauniešu darbs tika novērtēts ar 1.vietu, jo bija ļoti orģināla ideja un kvalitatīvs izpildījums. Medicīnas konkursā jaunieši demonstrēja savas praktiskās zināšanas un prasmes pirmās palīdzības sniegšanā dažādu traumu gadījumos un Pirmās Palīdzības ABC. Pēdējais konkurss ‘’Tūrisms”, sastāvēja no trases kokos un nelielas tūrisma trasītes uz zemes.

Dienas aizritēja sacenšoties, bet vakaros norisinājās plaša izklaides un jauniešu draudzību veicinoša programma ar kopīgiem pasākumiem pie ugunskura, vakara diskotēku un talantu konkursu.  Mūsu valsti talantu konkursā pārstāvēja Grieta Pūce, kura atskaņoja skaņdarbu flautai un savā grupā ieguva 1.vietu un Amanda Čākure, Aivis Sīmanis, kuri dejoja latviešu tautas deju popūriju, savā grupā iegūstot 2.vietu.

Salidojuma dienas bija emocijām pārpilnas – no uzvaras prieka līdz zaudējuma rūgtumam, no cerībām un sapņiem līdz realitātei. Tikai tad, kad noslēguma apbalvošanā atkal tikāmies ar Baltkrievijas Ārkārtas situācijas ministru, kurš mums pasniedza kausu un diplomu par 2.vietu, mēs atcerējāmies viņa izteikto pieņēmumu, kuram šogad bija lemts piepildīties. Mēs esam lepni, ka Latvijas vārds salidojumā izskanēja tik skaļi!

 

Linda Čākure, Ilze Dambīte, Līga Stupele