Jaunumi

attelsValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru uzsāk projektu “Sagatavošanas pasākumu veikšana CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošanai” (POLIGONS, VUGD/IDF/2018/5), kas paredz izstrādāt būvprojektu glābšanas darbu mācību poligona izveidei un organizēt iepirkumu par būvdarbu veikšanu.

Lai uzlabotu ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolmateriālu jeb CBRNE katastrofu pārvaldīšanas procesus un mazinātu to riskus, projekta ietvaros plānots uzlabot un pilnveidot esošo apmācības sistēmu, nodrošinot VUGD ugunsdzēsējiem glābējiem praktiskās pieredzes iegūšanu ar jaunu mācību poligonu. Poligonu plānots uzbūvēt līdz 2021.gada decembrim Krustpils ielā, Rīgā.

Projekts “Sagatavošanas pasākumu veikšana CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošanai (POLIGONS, VUGD/IDF/2018/5) tiek īstenots Iekšējās drošības fonda finansiālā atbalsta instrumenta ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir 91 530 EUR, no kura līdzfinansējums no Eiropas Savienības ir 68 647 EUR. Pirmais projekts jārealizē līdz 2020.gada 31.jūlijam. Poligonu plānots būvēt otrā projekta ietvaros, ko plānots noslēgt 2021.gada decembrī.

Iekšējās drošības fonda finansiālā atbalsta instrumenta policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai viens no mērķiem ir “Risku un krīzes situāciju pārvaldība”, kas atbalsta ES valstu kapacitāšu stiprināšanu ar drošību saistīto krīzes situāciju paredzēšanā un pārvarēšanā, īpaši uzsverot nepieciešamību uzlabot civilo aizsardzību.

Sagatavoja: Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa