Pētījumi

Igaunijas glābšanas pārvalde sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), Frederiksborgas ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Lietuvas Ugunsdzēsības un glābšanas departamentu, Tartu universitāti un Turku universitāti uzsāk īstenot Eiropas Komisijas finansētu starptautisku projektu „Preventīvo pasākumu rezultātu novērtēšanas modeļa izveide” (Saīsināti – EVAPREM, t.i. “Developing an evaluation model to assess prevention measures”).

Projekta ietvaros tiks apzināta pašreizējā situācija Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Dānijā un Somijā ugunsdrošības prevencijas jomā, veikts apjomīgs pētījums, un izstrādāts prevencijas pasākumu vērtēšanas modulis, kas turpmāk palīdzēs novērtēt ugunsdrošības prevencijas pasākumus Latvijā un citās valstīs.

Projekta “Evaprem” ilgums ir divi gadi un tas tiek realizēts Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta ietvaros. Tā kopējais finansējums ir 531 006 EUR, no kuriem 75% ir Eiropas Savienības līdzfinansējums.

Sagatavoja: Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa