Pētījumi
Logo

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi, Šauļu pašvaldības administrāciju un Šauļu Apriņķa Ugunsdzēsības un Glābšanas pārvaldi uzsāk īstenot Eiropas reģionālā attīstības fonda finansētu projektu "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus''. 18.maijā Jelgavā notika projekta atklāšanas pasākums, kurā tikās visu iesaistīto dienestu un pašvaldību pārstāvji.

Projektā "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus'' paredzēts papildināt dienestu tehnisko aprīkojumu ar operatīviem transportlīdzekļiem un inventāru, kas nodrošinās efektīvāku kūlas un kūdras ugunsgrēku likvidēšanu, kā arī tiks rīkotas mācības, kas veicinās dienestu sadarbību, kā arī papildinās zināšanas un iemaņas vides risku novēršanā. Savukārt, lai veicinātu sabiedrības izglītotību vides aizsardzības jomā, tostarp, par kūlas ugunsgrēku postošo ietekmi, projekta ietvaros tiks veikts pētījums un organizēta virkne prevencijas pasākumu.

Par projektu

Projekts "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus'' (saīsināti – DERMR) tiek īstenots  Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 1 160 320 eiro, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekts jārealizē divu gadu laikā – līdz 2019.gada 31.martam. 

Par programmu

Eiropas Reģionālās attīstības fonda Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Latvijas un Lietuvas ugunsdzēsēji Interreg Latvija – Lietuva programmas ietvaros sadarbosies divos projektos: DERMR un  ATOM “CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā”, kuros ar sadarbības palīdzību tiks gādāts par ilgtspējīgu un tīru vidi.

Papildu informācija par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam pieejama tīmekļvietnē: www.latlit.eu.

Sagatavoja: Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa