Jaunumi Preses relīzes

 

ES_IDF_logo

 

31.maijā ir noslēgusies Iekšējās drošības fonda 2014. – 2020.gada nacionālās programmas projekta “CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošana” (POLIGONS, VUGD/IDF/2018/5) īstenošana. Projekts tika uzsākts 2019.gada 1.aprīlī un tā realizēšanā bija iesaistīti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un Nodrošinājuma valsts aģentūra.

Projekta pasākumu ietvaros tika izstrādāts būvprojekts CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošanai Krustpils ielā 10, Rīgā, veikta iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai un uzsākta mācību poligona būvniecība. Papildus projekta ietvaros tika iegādāts dažāda veida mācību papildaprīkojums un tehnika mācību poligona vajadzībām, kas ļaus pilnveidot VUGD un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības (UCAK) amatpersonu profesionālās iemaņas un gatavību reaģēt katastrofu gadījumā.

Būvdarbu pabeigšana un mācību poligona aprīkošana tiks veikta Iekšējās drošības 2021.  – 2027.gada nacionālās programmas projekta Nr. VUGD/IDF/2023/6 “CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošana – 2. attīstības posms” ietvaros, kas ir noslēgtā projekta turpinājums.

Projekts “CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošana” (POLIGONS, VUGD/IDF/2018/5) tiek īstenots Iekšējās drošības fonda finansiālā atbalsta instrumenta ietvaros. Kopējais projekta budžets sastādīja 3 413 866 EUR, no kura līdzfinansējums no Eiropas Savienības ir 2 560 399 EUR (75%) EUR.