Trešdien, 22.jūnijā, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā (UCAK) notiks izlaidums, kurā 12 absolventi saņems pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomus par ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa kvalifikācijas piešķiršanu.

Uzsākot studijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” pilna laika klātienē, kadeti tiek pieņemti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) un pēc studijām turpinās dienestu dažādās VUGD struktūrvienībās.

Studiju laikā UCAK kadeti ne tikai apgūst teorētiskās zināšanas, bet arī pilnveido savas praktiskās iemaņas dažādās situācijās – kadeti piedalās gan praktiskās mācībās, gan ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbu veikšanā. Absolventiem ir iespējams turpināt studijas Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmā “Ugunsdrošība un civilā aizsardzība”, iegūstot 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Apsveicam kolēģus un atgādinām, jaunu studentu uzņemšana 2022./2023. studiju gadam notiks no 11.jūlija līdz 19.augustam. Sākot no 11.jūlija līdz 22.jūlijam, ir dokumentu iesniegšanas periods, bet jau no 10. līdz 13.augustam notiks iestājpārbaudījumi, kuros ietilpst fiziskās sagatavotības pārbaude, peldētprasmes pārbaude, profesionālās atbilstības testa kārtošana un pārrunas ar uzņemšanas komisiju.

Plašāka informācija par UCAK, kā arī uzņemšanu, reģistrāciju, konkursu un rezultātiem pieejama šeit:  Plašāka informācija par uzņemšanu, reģistrāciju, konkursu un rezultātiem pieejama šeit: http://www.ucak.vugd.gov.lv/lat/reflektantiem

UCAK dibināta 2002.gadā un tās darbības mērķis ir sagatavot speciālistus darbam VUGD un citos ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības dienestos un formējumos, kā arī iestādēs un komercsabiedrībās. Vairāk ziņu par UCAK šeit: http://www.ucak.vugd.gov.lv.