Jaunumi Lepojamies!
Izlaiduma dalībnieku kopbilde. Pirmajā rindā cilvēki sēž uz krēsliem, bet viņiem aiz muguras stāv citi izlaiduma dalībnieki un absolventi.

Piektdien, 2.februārī, 23 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) amatpersonas sekmīgi pabeidza Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības programmu “Ugunsdrošība un civilā aizsardzība”, saņemot inženiera diplomu un iegūstot ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera kvalifikāciju (1,5 gadi pilna laika klātienes studijas).

VUGD kolektīvs sveic 11 Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonas, četras Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas, divas Vidzemes reģiona pārvaldes amatpersonas, vienu Latgales reģiona pārvaldes amatpersonu, vienu Zemgales reģiona pārvaldes amatpersonu, divas Vienotā kontaktu centra pārvaldes amatpersonas un vienu amatpersonu no Operatīvās vadības pārvaldes.

Apsveicam Civilās aizsardzības pārvaldes virsleitnanti A.Vītolu, saņemot inženiera diplomu ar izcilību.

Studijas RTU VUGD amatpersonas uzsāka pēc Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas absolvēšanas, kur trīs gadu laikā tika iegūta pirmā līmeņa profesionālā izlgītība.

Paldies par neatlaidību un centību, apgūstot jaunas zināšanas! Lai veiksmīgas turpmākās dienesta gaitas!