Mēnešalga:
1076 līdz 1300 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ķengaraga iela 3 - 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

(Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā, LV – 1063, Reģ.Nr. 90000048203)

aicina pieteikties pretendentus

Izglītības koordinācijas nodaļas

METODIĶA amatam

(amata kods 235102) uz noteiktu laiku
Prasības pretendentiem:

·        akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

·        vēlama divu gadu pieredze līdzīgā amatā;

·        augstākā līmeņa 1.pakāpes (C1) atbilstoša valsts valodas prasme;

·        vēlamas angļu valodas zināšanas;

·        prasme strādāt ar biroja programmatūru (Microsoft Office, Outlook Express);

·        labas sadarbības prasmes, vēlme un spēja strādāt komandā;

·        labas komunikācijas prasmes;

·        precizitāte un atbildības sajūta.


Amata pienākumi:

 • sagatavot dokumentāciju un rīkojuma projektus (savas kompetences ietvaros) par koledžā īstenojamo izglītību programmu mācību grupām;
 • veikt programmu izmaiņu apkopojumu;
 • sagatavot pārskatus un atskaites par izglītības programmām, izglītojamajiem;
 • sagatavot izglītību apliecinošus dokumentus, veikt apliecību uzskaiti un norakstīšanu, sagatavot pārskatus par to izlietojumu;
 • veikt izglītojamo un studējošo aptaujas, veikt rezultātu apkopojumu un analīzi;
 • veikt koledžā īstenojamo izglītības programmu izglītojamo sekmju analīzi;
 • sniegt metodisko palīdzību koledžas izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanā;
 • sagatavot koledžas pašnovērtējuma ziņojumu;
 • ievadīt informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā par koledžu, koledžas izglītības programmām, to izglītojamajiem un studējošajiem;
 • reģistrēt izglītojamos Izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā;
 • sagatavot dokumentus izglītības programmu licencēšanai un akreditācijai.


Mēs piedāvājam:

·      atbildīgu un interesantu darbu;

·      stabilu atalgojumu (EUR 1076-1300 pirms nodokļu nomaksas);

·      sociālās garantijas.


Pretendenta CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja iespējams pievienot rekomendāciju no iepriekšējā darba devēja) līdz 2023.gada 31.martam lūdzam sūtīt Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Personāla un lietvedības sektoram uz e-pastu baiba.silina@ucak.vugd.gov.lv, papildus informācija pa tālruņiem: 67803510; 67803504; 27899616.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un pieteikuma vēstules izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amatu vietu, Jūs uzticat savus personas datus Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžai (turpmāk – koledža). Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties konkrētajai vakancei un/vai sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunu laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc konkrētā atlases procesa pabeigšanas, lai nodrošinātu koledžas leģitīmās intereses. Koledža, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.Pretendentiem jāpiesakās līdz