Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks stāv un skatās fotogrāfa virzienā

Intars Zitāns

Priekšnieka vietnieks
intars.zitans [at] vugd.gov.lv

Atbildības jomas:

 • Dokumentu aprites un pārvaldības nodaļa
 • Attīstības un starptautiskās sadarbības pārvalde
 • Juridiskā nodaļa
 • Latvijas Ugunsdzēsības muzejs

CV

Izglītība

 • Prof. Mg. skolvadībā
 • 2008. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības augstskola, profesionāla augstāka izglītība skolvadībā
 • 2000. Rīgas Aeronavigācijas Institūts, Ekonomikas un menedžmenta fakultāte, ekonomists transporta vadīšanā
 • 1997. Rīgas Aeronavigācijas Institūts, Ekonomikas un menedžmenta fakultāte, transporta uzņēmējdarbības vadītājs
 • 1990. Kaļiņingradas Militāra Aviācijas - Tehniskā skola, tehniķis
 • 1986. Alūksnes 2.vidusskola

Profesionālā darba pieredze

 • Kopš 2007. gada - VUGD priekšnieka vietnieks
 • 2003.- 2007. VUGD Alūksne brigādes komandieris
 • 2000.- 2003. VUGD Alūksnes nodaļas priekšnieks
 • 1998.- 2000. VUGD Alūksnes nodaļas priekšnieka vietnieks
 • 1997.- 1998. VUGD Alūksnes rajona ugunsdzēsības un glābšanas daļas komandiera v.i.
 • 1997.- 1997. VUGD Alūksnes rajona ugunsdzēsības un glābšanas daļas komandiera vietnieks
 • 1996.- 1997. IeM UGDD Alūksnes ugunsdzēsības un glābšanas daļas inspektors, Apes ugunsdzēsības un glābšanas posteņa komandieris
 • 1995.- 1996. IeM UGDD Alūksnes pilsētas ugunsdzēsības un glābšanas daļas inspektors
 • 1995.- 1995. IeM UGDD Alūksnes pilsētas ugunsdzēsības un glābšanas daļas ugunsdzēsējs
 • 1992.- 1995. Alūksnes pašvaldības projektēšanas birojā inženieris
 • 1990.- 1992. Virsdienests PSRS bruņotajos spēkos

Papildu izglītība un kvalifikācija

 • LR IeM UGDD Ugunsdrošības Tehniskā skola
 • kvalifikācija 11 mēnešu jaunākā un vidēja komandējoša sastāva kursi (Latvija, 1995.)
 • Eiropas Kopienas civilās aizsardzības mehānisma mācību programmas:
  • Kopienas mehānisma ievadkurss (Itālija, 2006.)
  • Operatīvās vadības kurss (Vācija, 2007.)
  • Novērtēšanas misijas kurss (Kipra, 2007.)
  • Štābā vadības kurss (Dānija, 2007.)
  • Augsta līmeņa koordinācijas kurss (Polija, 2008.)
  • Augsta līmeņa koordinācijas kvalifikācijas celšanas kurss (Zviedrija, 2008.)
 • NATO aktivitātes un kursi:
  • NATO/PfP mācības Rescuer/Medceur 2004 (Latvija, 2004.)
  • NATO EADRCC lauku mācības “JOINT ASSISTANCE 2005” (Ukraina, 2005.)
  • NATO/PfP Starptautisko Glābšanas operāciju kurss (Igaunija, 2005.)
  • NATO/PfP Augstā līmeņa treniņu kurss (Zviedrija, 2006.)
  • NATO EADRCC mācības UUSIMAA 2008 (Igaunija, 2008.)
 • Citas aktivitātes un kursi:
  • Datortehnika, 120 stundas (Latvja, 2000.)
  • Klientorientēta saskarsme (Latvja, 2001.)
  • Konference droša industrija-droša komūna (Zviedrija, 2004.)
  • Administratīvais process iestādē (Latvja, 2004.)
  • PADI Atklātu ūdeņu nirēja kursi (Latvja, 2005.)
  • Pedagoģiskās darbības pamati, 72 stundas (Latvja, 2005.)
  • PADI Atklātu ūdeņu nirēja kvalifikācijas celšanas kursi (Latvja, 2005.)
  • Ūdenslīdēju kursi (Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, Latvija, 2005.)
  • Finn Rescue Force Winter Camp 2006 mācības (Somija, 2006.)
  • PADI ūdenslīdēja glābēja kursi (Ēģipte, 2007.)
  • EU mācības VAR 2008 (Francija)
  • EU mācības Orion 2010 (Lielbritānija)
  • Angļu valodas kursi (Latvija, no 14.04.2009. līdz 03.07.2009. un no 16.08.2010. līdz 12.11.2010.)
  • Transantlantikas Civilas Drošības seminārs (01 - 18.02.2011.)
  • Nacionālo bruņoto spēku Sakaru skolas organizētie kursi "INFOSEC I" (Latvija, 2012.)
  • Nacionālo bruņoto spēku Sakaru skolas organizētie kursi "INFOSEC II" (Latvija, 2012.)
  • Dažādības vadība (Latvija, 2014)
  • Praktiskās vadības pieredzes apmaiņas darbnīcas - vadītājiem, kas vada citus vadītājus (Latvija, 2015)
  • PADI Full Face Mask seminar 2016
  • Excercise on Civil Protection Modules, Technical Assistance and Support Teams and European Union Civil Protection Teams (2016)
  • Fire Service Academy Hamburg (Vācija, 2016)
  • Psiholoģiskā atbalsta kurss (Latvija, 2017, 2018, 2021 un 2022)
  • Coordination development and capacity building of rescuers along Baltic seashores (2017, Interreg Latvija - Lietuva)
  • Baltic Leadership Programme:Building leadership, creating a shared security culture (2017)
  • Union Civil Protection Mechanism Training Programme (2018)
  • Tiesiskums un valsts pārvalde (Latvija, 2019)
  • DJI bezpilota lidaparāta terotētiskās un praktiskās apmācības, kurss ''Dronu pilotēšanas tiesiskie aspekti'' (Latvija, 2020)
  • VUGD Tālvadības pilota atļauja (Latvija, 2020)
  • Izaicinājumi mūsdienu profesionālās izglītības iestādes darbā (Latvija, 2020)
  • Attīstīta pārvaldība un iekšējais audits publiskajā sektorā (Latvija, 2022)

Atzinības

 • 2022.gada 11.novembrī piešķirts Valsts kancelejas Goda diploms par būtisku ieguldījumu savā attīstībā un aktīvu dalību Augstākā līmeņa vadītāju arttīstības programmā
 • 2022.gada 4.maijā piešķirts Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas departamenta 2.pakāpes apbalvojums “Par sadarbību un ieguldījumu Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas departamenta attīstības veicināšanā”
 • 2017.gada 18.novembrī par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvots ar Viestura ordeņa II šķiru un iecelts par ordeņa lielvirsnieku.

Valodu zināšanas

 • angļu – B1 līmenis
 • krievu – C2 līmenis

Pieņemšana

Pieņemšanas laiks iepriekš jāskaņo pa tālruni +371 67075824