Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas uzdevums ir nodrošināt Ministru kabineta rīkojuma "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" izpildi, koordinējot iesaistīto institūciju darbību, kā arī īstenojot visu nepieciešamo drošības, preventīvo, gatavības, reaģēšanas, kā arī iespējamo seku likvidēšanas pasākumu kopumu, kas saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu Latvijā.

Ministru kabineta rīkojums "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (no 01.03.2022. nav spēkā)

Par Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas vadītāju ir iecelts VUGD priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis, bet par viņa vietniekiem - Veselības ministrijas valsts sekretāre Daina Mūrmane-Umbraško un Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.

Krīzes vadības padome un Ministru kabinets joprojām būs galvenās iestādes, kuras lems par Covid-19 ierobežošanu, savukārt  Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas būs atbildīga par valdības pieņemto lēmumu koordinētu izpildi, lai ierobežotu COVID-19 izplatīšanos Latvijā.

Aktuālā informācija saistībā ar Covid-19 ir pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē

Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas sanāksmes

16.03.2020. Darba kārtība   Protokols
17.03.2020. Darba kārtība Protokols
18.03.2020. Darba kārtība Protokols
23.03.2020. Darba kārtība Protokols
25.03.2020. Darba kārtība Protokols
27.03.2020. Darba kārtība Protokols
29.03.2020. Darba kārtība Protokols
30.03.2020. Darba kārtība Protokols
31.03.2020. Darba kārtība Protokols
01.04.2020. Darba kārtība Protokols
03.04.2020. Darba kārtība Protokols
05.04.2020. Darba kārtība Protokols
06.04.2020. Darba kārtība Protokols
08.04.2020. Darba kārtība Protokols
15.04.2020. Darba kārtība Protokols
17.04.2020. Darba kārtība   Protokols
20.04.2020. Darba kārtība Protokols
22.04.2020. Darba kārtība Protokols
24.04.2020. Darba kārtība Protokols
27.04.2020. Darba kārtība Protokols
28.04.2020. Darba kārtība Protokols
29.04.2020. Darba kārtība Protokols
05.05.2020. Darba kārtība  Protokols
05.05.2020. Darba kārtība  Protokols
06.05.2020. Darba kārtība Protokols
07.05.2020. Darba kārtība Protokols
08.05.2020. Darba kārtība Protokols
08.05.2020. Darba kārtība Protokols
11.05.2020. Darba kārtība Protokols
13.05.2020. Darba kārtība Protokols
18.05.2020. Darba kārtība Protokols
20.05.2020. Darba kārtība Protokols
22.05.2020. Darba kārtība Protokols
25.05.2020. Darba kārtība Protokols
27.05.2020. Darba kārtība Protokols
01.06.2020. Darba kārtība Protokols
03.06.2020. Darba kārtība Protokols
04.06.2020. Darba kārtība Protokols
05.06.2020. Darba kārtība Protokols
08.06.2020. Darba kārtība Protokols
08.06.2020. Darba kārtība Protokols