Mēnešalga:
950 EUR
Pakalpojumi
Atrašanās vieta:
Ķengaraga iela 3 - 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

aicina pieteikties kandidātus

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas

(Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā, LV – 1063, Reģ.Nr. 90000048203)

Praktisko mācību nodaļas

          VADA KOMANDIERA VIETNIEKA amatamObligātās prasības dienestam:

Kandidātam (personai) jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7.panta prasībām:

 • kura ir Latvijas Republikas pilsonis;
 • kuras fiziskā sagatavotība un veselības stāvoklis atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām;
 • kura nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kura nav notiesāta par tīšu noziegumu, atbrīvojot no soda;
 • vecums no 18 līdz 40 gadiem;
 • vismaz vidējā izglītība;
 • apgūta profesionālās tālākizglītības programma „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, iegūta kvalifikācija - ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs (trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis);
 • vismaz 2 gadu pieredze ugunsdzēsēja glābēja amatā.


Citas prasmes:

 • apgūta profesionālās pilnveides izglītības programma „Vadības zinības ugunsdzēsībā”;
 • iegūta patstāvīgās ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu vadīšanas atļauja;
 • prasme strādāt ar biroja programmatūru (Microsoft Office);
 • vienas svešvalodas prasme saziņas līmenī;
 • peldētprasme.


Amata pienākumi:

 • organizēt, vadīt un kontrolēt dežūrmaiņas amatpersonu darbu;
 • apmācīt studējošos un dežūrmaiņas personālsastāvu;
 • izbraukt uz notikumu un veikt ugunsgrēku dzēšanu, glābšanas darbus, kā arī neatliekamos avāriju seku likvidēšanas pasākumus, noteiktajā kārtībā veikt šo darbu vadību;
 • sniegt palīdzību cilvēkiem ugunsgrēka vai avārijas gadījumā un brīdināt par iespējamiem dzīvības draudiem;
 • sniegt pirmo palīdzību cietušajiem;
 • notikuma vietā strādāt ar sakaru līdzekļiem un uzturēt nepārtrauktus sakarus ar ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāju, darba iecirkņa vadītāju, nodaļas vada komandieri vai attiecīgo zvanu centru;
 • strādāt ar nodaļas tehniskajiem resursiem, uzturēt tos tehniskā kārtībā;
 • ievadīt informāciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informācijas sistēmā.


Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • stabilu atalgojumu - no EUR 950 un sociālās garantijas;
 • izaugsmes iespējas.Pieteikties vakancei iespējams CV, motivācijas vēstuli un rakstisku apliecinājumu (brīvā formā) par peldēt prasmi nosūtot elektroniski Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Personāla un lietvedības sektoram uz e-pasta adresi:

baiba.silina@ucak.vugd.gov.lv līdz 2023.gada 31.martam.

Informācija pa tālruni 67803510.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amatu vietu, Jūs uzticat savus personas datus Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžai (turpmāk – koledža). Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties konkrētajai vakancei un/vai sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunu laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc konkrētā atlases procesa pabeigšanas, lai nodrošinātu koledžas leģitīmās intereses. Koledža, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.

Pretendentiem jāpiesakās līdz