Mēnešalga:
940 līdz 1140 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīgas iela 1/3, Daugavpils

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ( Maskavas ielā 5, Rīgā, LV 1050, Reģ. Nr. 90000049834), aicina pieteikties pretendentus –


Attīstības un starptautiskās sadarbības pārvaldes Projektu vadības nodaļas

vecākā speciālista/–es amatu 

(projektu finanšu vadītājs)

 

Darba vieta: Rīgas iela1/3, Daugavpils)

Prasības pretendentiem:

·        augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlama projektu vadības vai finanšu jomā);

·    vēlama vismaz 1 gada pieredze finanšu vadībā valsts pārvaldē;

·        spēja plānot un organizēt darbu;

·        labas komunikācijas un prezentācijas prasmes;

·       augstākā līmeņa 1. pakāpei (C 1) atbilstoša valsts valodas prasme;

·    vismaz vidējā līmeņa 2.pakāpei (B2) atbilstošas angļu  valodas zināšanas;

·        prasme strādāt ar biroja programmatūru (Microsoft Office, Microsoft Excel).

Amata pienākumi:

·   sagatavot informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumiem projektu īstenošanai;

·     sagatavot informāciju par projektu finansēšanas plāniem un projektu plānoto izdevumu tāmēm, kā arī priekšlikumus par grozījumiem minētajos dokumentos;

·   sagatavot un iesniegt attiecīgajās institūcijās atskaites un ziņojumus par projektu finanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā ar projekta granta līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām;

·  veikt projektu izdevumu kontroli atbilstoši finansēšanas plāniem un plānoto izdevumu tāmēm;

·   sagatavot pieprasījumu apropriācijas izmaiņām kārtējā gada laikā (ja nepieciešams);

·   kontrolēt ar projektiem saistīto grāmatvedības attaisnojuma dokumentu esību, nodrošināt to pareizu noformēšanu un atbilstību projekta granta līgumam un normatīvo aktu prasībām;

·   uzraudzīt projekta budžeta un izdevumu atbilstību finanšu instrumenta noteikumiem, projekta granta līgumam un projekta partnerības līgumam;

·     uzraudzīt grāmatvedības uzskaiti projektu ietvaros;

·  sadarbībā ar projektu vadītāju plānot, organizēt un uzraudzīt projekta aktivitāšu īstenošanu saskaņā ar projekta granta līgumu, projekta partnerības līgumu un normatīvo aktu prasībām;

·        piedalīties projekta izdevumu un budžeta plānošanā;

·        piedalīties projekta pieteikumu izstrādē un saskaņošanā.

Mēs piedāvājam:

·        atbildīgu un interesantu darbu;

·    stabilu atalgojumu 940.00 – 1140.00 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei);

·        sociālās garantijas.

Pretendenta CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja iespējams pievienot rekomendāciju no iepriekšējā darba devēja), norādot amatu, uz kuru vēlaties kandidēt, līdz 2022.gada 1.jūlijam, nosūtīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Personāla pārvaldei uz e-pastu cv@vugd.gov.lv. Informācija pa tālruni 67075867.


Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un pieteikuma vēstules izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.


      Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amatu vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (turpmāk – VUGD).

 Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties konkrētajai vakancei un/vai sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunas laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc konkrētā atlases procesa pabeigšanas, lai nodrošinātu VUGD leģitīmās intereses. VUGD, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.


Pretendentiem jāpiesakās līdz