Mēnešalga:
890 līdz 1050 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Maskavas iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
( Maskavas ielā 5, Rīgā, LV 1050, Reģ. Nr. 90000049834)
aicina pieteikties kandidātus
Attīstības un starptautiskās sadarbības pārvaldes Projektu vadības nodaļas vecākā speciālista/es (amata kods 2422 02) amatam uz noteiktu laiku

darba izpildes vieta Maskavas iela 5, Rīga

Prasības pretendentiem:
    • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlama projektu vadības vai finanšu jomā);
    • vēlama vismaz viena gada pieredze projektu vadībā valsts pārvaldē;
    • spēja plānot un organizēt darbu;
    • labas komunikācijas un prezentācijas prasmes;
    • augstākā līmeņa 1.pakāpei (C 1) atbilstoša valsts valodas prasme;
    • angļu valodas zināšanas (vismaz 2.pakāpe (B2) atbilstoša valodas prasme);
    • labas iemaņas darbā ar datoru ( MS Word, MS Excel).

Galvenie pienākumi:
    • veikt projekta pieteikuma izstrādi un saskaņošanu;
    • projekta pieteikuma apstiprināšanas gadījumā organizēt projekta granta līguma un projekta partnerības līguma parakstīšanu;
    • nodrošināt projekta dokumentācijas un projekta kopsavilkuma iesniegšanu Iekšlietu ministrijā atbilstoši Iekšlietu ministrijas iekšējos noteikumos par finanšu instrumentu finansēto projektu izstrādāšanas, īstenošanas un vadīšanas kārtību noteiktajai kārtībai;
    • plānot projekta izdevumus un budžetu;
    • plānot, organizēt un uzraudzīt projekta aktivitāšu īstenošanu saskaņā ar projekta granta līgumu, projekta partnerības līgumu un normatīvo aktu prasībām;
    • pārraudzīt projekta budžeta un plānoto izdevumu atbilstību Finanšu instrumenta noteikumiem, projekta granta līgumam un projekta partnerības līgumam;
    • sagatavot ziņojumus par projektā nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi saskaņā ar granta līgumu;
    • sniegt ziņojumu par projekta aktivitāšu īstenošanas gaitu pēc Iestādes vadības uzaicinājuma;
    • organizēt sadarbību ar Iestādes nodarbinātajiem, projekta partneriem un citām institūcijām projekta jomā;
    • sagatavot un iesniegt atskaites un ziņojumus par projekta īstenošanas gaitu saskaņā ar projekta granta līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām;
    • nodrošināt aktuālās informācijas par projektu ievietošanu Iestādes interneta vietnē;
    • organizēt projekta publicitātes pasākumus saskaņā ar projekta granta līgumu.

Mēs piedāvājam:
    • atbildīgu un interesantu darbu;
    • stabilu atalgojumu (890.00 – 1050.00 euro, atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei) un sociālās garantijas.

Pretendenta CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja iespējams pievienot rekomendāciju no iepriekšējā darba devēja), norādot amatu, uz kuru vēlaties kandidēt, līdz 2021.gada 14.decembrim, nosūtīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Personāla pārvaldei uz e-pastu cv@vugd.gov.lv. Informācija pa tālruni 27834622.
Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un pieteikuma vēstules izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.


    Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amatu vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (turpmāk – VUGD).
 Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties konkrētajai vakancei un/vai sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunas laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc konkrētā atlases procesa pabeigšanas, lai nodrošinātu VUGD leģitīmās intereses. VUGD, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.

Pretendentiem jāpiesakās līdz