Mēnešalga:
1300 līdz 1500 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Maskavas iela 3, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
(Maskavas ielā 5, Rīgā, LV-1050, Reģ. Nr. 90000049834),
aicina pieteikties pretendentus uz
Attīstības un starptautiskās sadarbības pārvaldes Projektu vadības nodaļas
vecākā speciālista/–es amatu (projektu finanšu vadītājs) uz noteiktu laiku (amata kods 2422 02), darba izpildes vietas: Maskavas iela 3, Rīga.

Prasības pretendentiem:
•    augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlama projektu vadības vai finanšu jomā);
•    vēlama vismaz 1 gada pieredze projektu vadībā valsts pārvaldē;
•    labas komunikācijas un prezentācijas prasmes;
•    augstākā līmeņa 1. pakāpei (C 1) atbilstoša valsts valodas prasme;
•    vismaz vidējā līmeņa 2.pakāpei (B2) atbilstošas angļu valodas zināšanas;
•    spēja plānot un organizēt darbu;
•    prasme strādāt ar biroja programmatūru (Microsoft Office, Microsoft Excel).
Amata pienākumi:
•    veikt projekta pieteikuma izstrādi un saskaņošanu;
•    projekta pieteikuma apstiprināšanas gadījumā organizēt projekta granta līguma un projekta partnerības līguma parakstīšanu;
•    nodrošināt projekta dokumentācijas un projekta kopsavilkuma iesniegšanu;
•    plānot, organizēt, vadīt un uzraudzīt projekta aktivitāšu īstenošanu un definēto mērķu sasniegšanu saskaņā ar projekta granta līgumu, projekta partnerības līgumu un normatīvo aktu prasībām;
•    pārraudzīt projekta budžeta un plānoto izdevumu atbilstību Finanšu instrumenta noteikumiem, projekta granta līgumam un projekta partnerības līgumam;
•    organizēt un koordinēt sadarbību ar Iestādes un Koledžas nodarbinātajiem, projekta partneriem un citām institūcijām projekta jomā;
•    kontrolēt projektu izpildi atbilstoši noteiktajiem rezultātiem, izpildes termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām;
•    sagatavot un iesniegt atskaites un ziņojumus par projekta īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem saskaņā ar projekta granta līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām;
•    nodrošināt aktuālās informācijas par projektu ievietošanu Iestādes interneta vietnē;
•    organizēt projekta publicitātes pasākumus saskaņā ar projekta granta līgumu.
Mēs piedāvājam:
•    atbildīgu un interesantu darbu;
•    stabilu atalgojumu 1300,00 – 1500,00 EUR;
•    sociālās garantijas.

Pretendenta CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja iespējams pievienot rekomendāciju no iepriekšējā darba devēja), norādot amatu, uz kuru vēlaties kandidēt, līdz 2022.gada 23.augustam, nosūtīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Personāla pārvaldei uz e-pastu cv@vugd.gov.lv. Informācija pa tālruni 67075867.
Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un pieteikuma vēstules izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.

    Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amatu vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (turpmāk – VUGD).
 Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties konkrētajai vakancei un/vai sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunas laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc konkrētā atlases procesa pabeigšanas, lai nodrošinātu VUGD leģitīmās intereses. VUGD, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.

Pretendentiem jāpiesakās līdz