Mēnešalga:
10 līdz 15 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ķengaraga iela 3 k-1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
 izsludina LEKTORA vakanci
(profesijas klasifikatora kods 2310 03)

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā

(Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā, LV – 1063, Reģ.Nr. 90000048203)


Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, iegūstamā kvalifikācija – ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis) mācību kursam „Teorētiskā mehānika”
•    klātienes kursam mācību apjoms 72 akadēmiskās stundas,
•    nepilna laika neklātienes kursam mācību apjoms 36 akadēmiskās stundas

Prasības pretendentiem:
•    maģistra vai doktora grāds inženierzinātnēs,
•    valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē,
•    atbilstoši Izglītības likuma 50.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajam par pedagogu nedrīkst strādāt persona, kas sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), izņemot gadījumu, kad pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas Izglītības kvalitātes valsts dienests izvērtējis, vai tas nekaitē izglītojamo interesēm, un atļāvis šai personai strādāt par pedagogu

Pienākumi:
•    kvalitatīvi sagatavot un nolasīt lekcijas minētajā mācību kursā,
•    sagatavot eksāmena/ieskaites materiālus, kā arī sastādīt gala pārbaudījumu (eksāmenu/ieskaiti), novadīt to un novērtēt izglītojamo sniegumu 10 ballu skalā

Mēs piedāvājam:
•    atbildīgu un interesantu darbu;
•    terminētu uzņēmuma līgumu. Stundas tarifa likme:
-    ar doktora grādu - EUR 15,44 - 1 akadēmiskā stunda,
-    ar maģistra grādu – EUR 10,46 - 1 akadēmiskā stunda.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un pieteikuma vēstules izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.

Darba izpilde paredzēta no 2022.gada oktobra
Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam līdz 2022.gada 16.oktobrim (ieskaitot)
nosūtīt Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Personāla un lietvedības sektoram uz e-pastu baiba.silina@ucak.vugd.gov.lv
Informācija pa tālruņiem 67803510, 27899616 vai 25901777 (Katedras vadītājs)


Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs vakances atlases procesu. Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto vakanci, Jūs uzticat savus personas datus Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžai (turpmāk – koledža). Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties konkrētajai vakancei un/vai sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunas laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc konkrētā atlases procesa pabeigšanas, lai nodrošinātu koledžas leģitīmās intereses. Koledža, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.

Pretendentiem jāpiesakās līdz