Mēnešalga:
816 līdz 970 EUR
Drošība / Glābšanas dienesti / Aizsardzība
Atrašanās vieta:
Dobeles iela 16, Jelgava

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

 (Maskavas ielā 5, Rīgā, LV 1050, Reģ. Nr. 90000049834),

 aicina pieteikties kandidātus –

Vienotā kontaktu centra pārvaldes

dispečera palīga amatiem

(amata kods 5419 25)


Darba vieta: Zemgales reģionā (Dobeles iela 16, Jelgava)


Prasības kandidātiem:
(kandidātam jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7.panta prasībām):
•    kura ir Latvijas Republikas pilsonis;
•    fiziskajai sagatavotībai, veselības stāvoklim un psiholoģiskajām īpašībām jāatbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām;
•    nevar būt sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kura nav notiesāta par tīšu noziegumu, atbrīvojot no soda;
•    vecums no 18 līdz 40 gadiem;
•    vismaz vidējā izglītība;
•    vismaz B 2 pakāpei atbilstoša valsts valodas prasme.

Amata pienākumi:
•    pieņemt un izvērtēt Vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 zvanus un nepieciešamības gadījumā pāradresēt atbilstošajiem dienestiem;
•    spēt orientēties Latvijas teritorijas kartē;
•    strādāt ar dienesta pienākumu izpildei nepieciešamajām informācijas sistēmām un datu bāzi;
•    sniegt informāciju valsts un pašvaldības iestādēm, speciālajiem dienestiem savas kompetences ietvaros.

Zināšanas un prasmes:
•    vienas svešvalodas prasme saziņas līmenī;
•    labas komunikāciju prasmes;
•    spēja pieņemt lēmumus paaugstināta stresa apstākļos;
•    strādāt ar biroja programmatūru (Microsoft Office).

Mēs piedāvājam:
•    atbildīgu un interesantu darbu;
•    stabilu atalgojumu un sociālās garantijas (no EUR 816,00-970,00).

Kandidātu CV un motivācijas vēstuli līdz 2023.gada 31.martam nosūtīt elektroniski uz e-pastu cv@vugd.gov.lv, ar norādi dispečera palīgs.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un pieteikuma vēstules izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.

 Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amatu vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (turpmāk – VUGD).
Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties konkrētajai vakancei un/vai sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunas laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc konkrētā atlases procesa pabeigšanas, lai nodrošinātu VUGD leģitīmās intereses. VUGD, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.

Pretendentiem jāpiesakās līdz