Statuss:
Noslēdzies
.

Viens no pirmajiem projektiem, kur piedalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ir „Reģionālā potenciāla stiprināšana brīdināšanas un reaģēšanas jomā ķīmiskās avārijās ar pārrobežu sekām Baltkrievijas - Latvijas - Lietuvas reģionā". Tā pirmsākumi ir meklējami 2007. gadā, kad Baltkrievijas Republikas Ārkārtējo situāciju ministrija nāca klajā ar priekšlikumu iesniegt projekta pieteikumu Baltijas jūras INTERREG IIIb programmas apvienotajam tehniskajam sekretariātam.

Projekta kopējais budžets bija EUR 1136020,00, tas tika sadalīts starp sešiem partneriem - Baltkrievijas Republikas Ārkārtējo situāciju ministriju, Baltkrievijas Republikas Ārkārtējo situāciju ministrijas Speciālo uzdevumu vienību, Baltkrievijas Republikas Ārkārtējo situāciju ministrijas Vitebskas reģionālo pārvaldi, Baltkrievijas Republikas Ārkārtējo situāciju ministrijas Grodņas reģionālo pārvaldiLietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas departamentu un Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

Projekta mērķi:

  • uzlabot katras valsts gatavību ķīmiskām avārijām;
  • informēt iedzīvotājus par rīcību ķīmisko avāriju gadījumā;
  • praktisko mācību laikā uzlabot operatīvo dienestu sadarbību;
  • uzlabot operatīvo dienestu personālsastāva zināšanas un iemaņas kvalifikācijas celšanas kursos;

Ieguvumi:

  • informatīvie materiāli sabiedrības informēšanai (bukleti un stendi);
  • metodiskas rekomendācijas par rīcību ķīmiskās avārijas gadījumā (operatīvo dienestu darbiniekiem);
  • Baltkrievijas puse papildus projekta ietvaros iegādājas 2 ugunsdzēsības automobiļus, ar aprīkojumu ķīmisko avāriju likvidēšanai (ķīmiskie kostīmi, gāzu analizatori utt.)

Projekts tika uzsākts 2008.gada sākumā Minskā.

VUGD priekšnieks Ainars Pencis, Baltkrievijas Republikas Ārkārtējo situāciju ministrs Envers Barijevs, Ugunsdzēsības un glābšanas departamenta zem Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas priekšnieka vietnieks Vigandas Kurkulis vada projekta atklāšanas sanāksmi.

 

Pēc tam sekoja vairākas darba grupu sanāksmes (praktisko mācību plānošana, informatīvo materiālu sagatavošana utt.)

Projekta koordinatoru sanāksme 2008.gada vasarā, Rīga.

Projekta ietvaros VUGD amatpersonas ar ziņojumiem piedalījās 5 starptautiskā zinātniski-praktiskajā konferencē „Ārkārtējas situācijas: prevencija un likvidācija”.

Baltkrievijas Republikas Ārkārtējo situāciju ministrs Envers Barijevs sveic konferences dalībniekus.

Praktiskās mācības.

Projekta noslēguma sanāksmē ir notikusi 2010.g. februārī Minskā.

Ugunsdzēsības un glābšanas departamenta priekšnieks zem Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Remigijus Baniulis, Baltkrievijas Republikas Ārkārtējo situāciju ministrs Envers Barijevs, VUGD priekšnieks Ainars Pencis pieņem operatīvās ziņas.

 

Lietuvas vēstnieks Baltkrievija Edminas Bagdonas Ugunsdzēsības un glābšanas departamenta priekšnieks zem Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Remigijus Baniulis, Baltkrievijas Republikas Ārkārtējo situāciju ministrs Envers Barijevs, VUGD priekšnieks Ainars Pencis un Latvijas vēstniece Baltkrievijā Maira Mora sniedz preses konferenci.