Statuss:
Īstenošanā
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Latvijas teritorijā aptver Latgales un Zemgales…
Statuss:
Īstenošanā
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) īsteno projektu -  ClimaAdapt: Kapacitātes paaugstināšana -…
Statuss:
Īstenošanā
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) īsteno projektu Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā,…
Statuss:
Noslēdzies
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros VUGD sadarbībā ar partneriem no Lietuvas un Baltkrievijas uzsāka projekta Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu…
Statuss:
Noslēdzies
Viens no pirmajiem projektiem, kur piedalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ir „Reģionālā potenciāla stiprināšana brīdināšanas un reaģēšanas jomā ķīmiskās avārijās ar pārrobežu sekām Baltkrievijas - Latvijas - Lietuvas reģionā". Tā…
Statuss:
Noslēdzies
2011. gada 15.septembrī Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros VUGD sadarbībā ar 2 partneriem no Lietuvas un Baltkrievijas uzsāka projekta „Pārrobežu sadarbība dabas katastrofu pārvaldīšanas jomā…
Statuss:
Noslēdzies
2012.gadā Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros VUGD sadarbībā ar 3 partneriem no Lietuvas un Baltkrievijas uzsāks projekta „Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana ķīmisko vielu un naftas…