Statuss:
Noslēdzies

2012. gada 1. februārī Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sadarbībā ar partneriem no Latvijas un Lietuvas uzsāka projekta „Ātrās reaģēšanas komandas izveide plūdu seku likvidēšanai Latvijas – Lietuvas pierobežas teritorijā” (Flood, LLIV-232) īstenošanu.

Projekta mērķis ir izveidot kopīgu Latvijas – Lietuvas glābšanas komandu, kuras uzdevums būtu likvidēt plūdu radītās sekas: pumpēt ūdeni no piesārņotām teritorijām, kad ūdens līmenis krītas un pasargāt stratēģiski svarīgos objektus plūdu laikā.


Vadošais partneris - Šauļu apgabala ugunsdzēsības un glābšanas pārvalde.

Projekta partneri:

 • Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
 • Jelgavas pilsētas dome;
 • Šauļu pašvaldība.

Projekta uzdevumi:

 • Izveidot kopīgu Latvijas – Lietuvas glābšanas komandu, kuras uzdevums būtu likvidēt plūdu radītās sekas;
 • Uzlabot iesaistīto operatīvo dienestu materiāli-tehnisko nodrošinājumu un izveidotās komandas zināšanas un iemaņas plūdu seku likvidēšanā;
 • Apmainīties ar „labas prakses" piemēriem plūdu seku likvidēšanā, celt sabiedrības informētības līmeni par ekoloģijas problēmām Latvijas - Lietuvas pārrobežu reģionā.

Projekta ietvaros tiks iegādāta šāda tehnika:

 • Konteinervedējs (Mercedes-Benz Zetros),
 • Konteiners – cisterna netīrā ūdens savākšanai,
 • Konteiners ar aprīkojumu plūdu seku likvidācijai,
 • Šļūteņu konteiners,
 • Divasu piekabe konteineru transportēšanai,
 • Kvadracikls 6x6 ar piekabi
 • Augstas veiktspējas sūknis uz piekabes.

Projekta kopējais finansējums: 1 175 807.00,- EUR (VUGD daļa 598 181.75,- EUR (līdzfinansējums 89 727.26,- EUR).
 

Projekta realizācijas laiks: 2012. gada 1. februāris - 2014. gada 1. jūnijs.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No 2012. gada 24.septembra līdz 28.septembrim VUGD Zemgales reģiona brigādes, Jelgavas pilsētas domes administrācijas, Šauļu pilsētas investīciju un attīstības departamenta un Šauļu ugunsdzēsības un glābšanas pārvaldes pārstāvji projekta ievaros devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju.

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā tika apmeklētas vairākas Polijas pilsētas, tajās esošās inženiertehniskās būves, plūdu apdraudētās teritorijas, 2010. gada plūdos cietušās pašvaldības, Polijas profesionālās un brīvprātīgās ugunsdzēsības un glābšanas daļas.

Ļubļinas pilsētā brauciena dalībnieki tikās ar Ļubļinas pilsētas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieku Tadeusz Milewski. Polijas pārstāvji informēja par 1997., 2001. un 2010. gada plūdiem, kurus izraisīja stiprās lietus gāzes un kuru rezultātā tika sagrauti Vislas ūdens norobežojošie dambji, kā arī par plūdu apmēru, kopējiem radītajiem zaudējumiem, glābšanas darbu organizāciju, cilvēku un tehnisko resursu vadību, kā arī seku likvidēšanas darbu laika grafiku. Papildus dalībnieki apmeklēja tehniskā aprīkojuma uzglabāšanas, operatoru un apmācības telpu un apskatīja mobilo ķīmisko elementu noteikšanas laboratoriju. Opole Lubelskie pilsētā brauciena dalībniekus informēja par iedzīvotāju evakuācijas procesu un sagrauto dambju (inženiertehnisko būvju) atjaunošanas darbiem, kā arī apskatīja atjaunoto 150 metrus garo dambja posmu.

Nākamā tikšanās notika Krašnik pilsētā, kurā tika demonstrēta ugunsdzēsības un glābšanas daļas tehnika un personāla ekipējums. Krašniki ugunsdzēsības un glābšanas daļas vadība informēja par viņu lomu glābšanas darbos, kā arī profesionālo un brīvprātīgo speciālistu iesaisti un skaitlisko attiecību, tajā skaitā arī par saņemto starptautisko palīdzību plūdu seku likvidēšanā.

Pulavi pilsētas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta daļā brauciena dalībniekiem demonstrēja tehnisko nodrošinājumu ķīmisko vielu noteikšanai un seperācijai no ūdens.

Brauciena noslēgumā dalībnieki apmeklēja praktiskās mācības uz ūdens Losice pagastā. Praktiskajās mācībās piedalījās 73 Polijas ugunsdzēsēji glābēji, no kuriem 60 ir tieši iesaistīti glābšanas un ķīmisko avāriju novēršanas darbos.

att

att

att

att

_____________________________________________________________________________________________


2012.gada decembrī VUGD saņēma divas projektā plānotās tehnikas vienības: Kvadraciklu 6x6 (ATV 6x6) un divasu piekabi konteineru transportēšanai.

att

att
_____________________________________________________________________________________________

Projekta ietvaros no 2013.gada 23.-24.aprīlim tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Kopenhāgenu un Frederikssundu, Dānijā. Pieredzes apmaiņas vizītēs tika apmeklēts Kopenhāgenas ugunsdzēsības dienests un Frederikssund-Halsnæs ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kur VUGD pārstāvji uzzināja par plūdu prevencijas pasākumiem, pārrunāja minēto pilsētu pieredzi plūdu seku likvidācijā un notika mācības ar plūdu seku likvidēšanas aprīkojumu. Plašāks apmaiņas brauciena apraksts pieejams šeit.

 

att

att

att

att

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No 2013.gada 18. līdz 21.jūnijam projekta ietvaros VUGD Zemgales reģiona brigādes amatpersonas ar kolēģiem no Lietuvas, Jelgavas pilsētas domes un Šauļu pilsētas domes devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Nīderlandi. Pieredzes apmaiņas braucienā bija iespēja iepazīties ar Nīderlandes pieredzi ūdens resursu apsaimniekošanā un plūdu risku novēršanā, kas ir aktuāls jautājums Jelgavas un Šauļu pilsētas teritorijai.

Vizītes laikā tika apmeklēts viens no lielākajiem Bredas reģiona attīrīšanas iekārtu centriem, Bredas reģiona ugunsdzēsēju daļa un Bredas reģiona ugunsdzēsēju daļa, kura specializējusies glābšanas darbu veikšanai jūrā (kravas kuģu dzēšana, cilvēku glābšana jūrā, u.c. glābšanas darbi), kur  brauciena dalībniekiem demonstrēja un stāstīja par tehnisko aprīkojumu.

att

att

att

att

__________________________________________________________________________________

2013.gada jūlijā VUGD Zemgales reģiona brigādē tika piegādāta jaunā tehnika – konteinervedējs un konteiners-cisterna, kas veiksmīgi ļaus veikt plūdu seku likvidēšanu. Notika arī apmācība, kuras laikā amatpersonas uzzināja tehnikas darbības principus. Jau pavasarī šī projekta ietvaros tika piegādāts konteiners plūdu seku likvidācijai ar aprīkojumu, šļūteņu konteiners un augstas veiktspējas sūknis.

att

att

 

Pēc nepieciešamības konteinervedējs Mercedes Zetros varēs nogādāt notikuma vietā vajadzīgo konteineri ar aprīkojumu. Tas ir ekonomiski lietderīgi, jo nav nepieciešami vairāki atsevišķi specializētie transportlīdzekļi. Konteinerī – cisternā būs iespējams savākt piesārņoto ūdeni plūdu vietā un arī piegādāt ūdeni ugunsgrēku dzēšanai bezūdens rajonos, tā ietilpība ir  desmit tūkstoši piecsimt litri. Savukārt augstas veiktspējas sūknis nodrošinās ūdens pārsūknēšanu no applūdušām teritorijām, kad ūdens līmenis krītas un tādējādi pasargās stratēģiski svarīgos objektus plūdu laikā. To var efektīvi izmantot arī lielu ugunsgrēku dzēšanai, jo tā ražība ir 170 litri sekundē.

att

att

 

________________________________________________________________________________

No 18.- 20. septembrim projekta ietvaros notika praktiskās mācības plūdu seku likvidēšanā. Mācības norisinājās Lietuvā, Kelmes pilsētā.

Mācību mērķis ir ne tikai pilnveidot ugunsdzēsēju glābēju iemaņas darbā ar specializēto tehniku, bet arī attīstīt sadarbību starptautiskā komandā un iemaņas komandas vadīšanā un darba plānošanā.

Mācību ietvaros plūdu likvidēšanas komanda, izmantojot specializēto tehniku un aprīkojumu, veica ūdens atsūknēšanu un pārsūknēšanu, veidoja nometni un plānoja un organizēja komandas locekļu darbu.

att

att

att

att

att

att

___________________________________________________________________________

 

No 25. līdz 27.septembrim projekta ietvaros notika praktiskās mācības plūdu seku likvidēšanā. Mācības norisinājās Jelgavas ielā 15, Kalnciemā,  Jelgavas novadā.

Mācību mērķis ir ne tikai pilnveidot ugunsdzēsēju glābēju iemaņas darbā ar specializēto tehniku, bet arī attīstīt sadarbību starptautiskā komandā un iemaņas komandas vadīšanā un darba plānošanā.

Projekta ietvaros tika izveidota apmācīta un ekipēta pārrobežu komanda, kas nepieciešamības gadījumā var veikt plūdu radīto seku likvidēšanu Zemgalē un Šauļu apgabalā Lietuvā, atsūknējot ūdeni no piesārņotām teritorijām, kad ūdens līmenis krītas un pasargājot stratēģiski svarīgos objektus plūdu laikā. Komandu veido 30 cilvēki, no tiem desmit ir VUGD amatpersonas no VUGD Jelgavas, Dobeles un Bauskas daļām.

Mācību ietvaros plūdu likvidēšanas komanda, izmantojot specializēto tehniku un aprīkojumu, veica ūdens atsūknēšanu un pārsūknēšanu, veidoja nometni un plānoja un organizēja komandas locekļu darbu.

Projekta ietvaros VUGD iegādājās konteinervedēju, konteineru plūdu seku likvidēšanai, kurā novietotas trīs alumīnija laivas, divi Hansa dēļi, hidrotērpi, glābšanas vestes, piepūšamā telts nometnes izveidošanai, ceļa zīmes notikuma vietas ierobežošanai, zāģi, rokas instrumenti un ģenerators, konteineru – cisternu piesārņotā ūdens savākšanai un izvešanai no notikuma vietas, šļūteņu konteineru, divasu piekabi konteineru pārvadāšanai, 6X6 visurgājēju un augstas ražības sūkņu staciju.

„Apmācītas un tehniski nodrošinātas komandas izveide ļaus mums daudz efektīvāk cīnīties ar plūdiem Lielupes baseinā un Šauļu apgabalā Lietuvā. Šobrīd pavasara plūdiem Zemgalē mēs esam daudz labāk sagatavojušies nekā jebkad iepriekš. Mācības mūsu prasmes un iemaņas nostiprinās un attīstīs,” norāda VUGD Zemgales reģiona brigādes komandiera vietnieks Andrejs Mihailovs.

 att

att

att

Att

att

att

Visas bildes Fotogalerijā.