Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

LV:
Pētnieciskos un izglītojošos nolūkos apmeklētāji muzeja noteiktajā kārtībā var iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām, muzeja priekšmetiem. Muzeja darba laikā, muzeja krājums interesentiem pieejams arī pirmdienās no 08.30 līdz 17.00, apmeklējumu iepriekš saskaņojot.
Tipveida Latvijas Ugunsdzēsības muzeja priekšmetus akreditētiem muzejiem, valsts un pašvaldības zinātnes, kultūras vai izglītības institūcijām izstāžu veidošanai, izglītošanas pasākumiem deponē bez maksas.

ENG:
For research and educational purposes, visitors can get acquainted with the Museum's collection records and objects in accordance with the Museum's procedure. During the museum's opening hours, the museum's collection is also opened for visitors on Mondays from 08.30 to 17.00, by prior arrangement.
The objects of the Latvian Fire Fighting Museum are deposited for free to accredited museums, state and municipal scientific, cultural or educational institutions as part of exhibitions and educational activities.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    apmeklējuma laiku var saskaņot pa tālruni: 67331334 vai pa e-pastu: muzejs@vugd.gov.lv

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Klients var iegūt informāciju sazinoties ar pakalpojuma sniedzēja iestādi

Saņemt pakalpojumu