Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas darbu un civilās aizsardzības jomā, kā arī uzrauga normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir Iekšlietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kura sastāv no centrālā aparāta, kā arī patstāvīgajām un teritoriālajām struktūrvienībām.

Dienesta centrālajā aparātā ir:

 • Finanšu plānu pārvalde,
 • Personāla pārvalde,
 • Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa,
 • Attīstības un starptautiskās sadarbības pārvalde,
 • Juridiskā nodaļa,
 • Plānošanas un koordinācijas nodaļa,
 • Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļa,
 • Projektu vadības nodaļa,
 • Iepirkumu un nodrošinājuma pārvalde,
 • Dokumentu aprites un pārvaldības nodaļa,
 • Iekšējās drošības nodaļa.

Teritoriālās struktūrvienības ir:

 • Rīgas reģiona pārvalde,
 • Latgales reģiona pārvalde,
 • Kurzemes reģiona pārvalde,
 • Zemgales reģiona pārvalde,
 • Vidzemes reģiona pārvalde.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrā ir Latvijas Ugunsdzēsības muzejs.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pakļautībā ir Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža.